Ärkebiskop av Åbo och Finland Tapio Luoma har fyllt 60 år i juni. Tapio Luoma har donerats en pilgrimsrutt på ön Runsala av Åbo stad. Rutten heter Tapios stig.

Tapios stig har skapats av

Konceptet och texterna till pilgrimsrutten: Larissa Riihihuhta
Illustrationer och ombrytning: Tuuli Sundén
Dikter: Annastiina Papinaho

Gåvan överlämnades till ärkebiskopen 15.6.2022 vid en fest som ordnades i Ärkebiskopshuset. Gåvan överlämnades av borgmästare Minna Arve och Åbo stadsfullmäktiges ordförande Mika Maaskola.

Tapios stig har riktats särskilt till barnfamiljer, men vandringen längs stigen passar också för alla Åbobor och turister. 

Illustrationer: Tuuli Sundén

- Vandringen längs Tapios stig ger oss insikter i livets brokiga mångfald såväl på Runsala som i det egna livet. Samtidigt som vandraren på skogsstigen fördjupar sig i att njuta av det mångformiga livet i den natursköna ekskogen får vandraren en chans att stanna upp och reflektera över det egna enastående livets rikedom, beskriver borgmästare Minna Arve. 
 
Tapios stig är tre kilometer lång och den ligger i närheten av Åbo universitets botaniska trädgård på ön Runsala. Anhalterna längs stigen är markerade med björntass.

Längs Tapios stig kan du vandra med hjälp av Nomadi-appen eller det tryckta häftet. Häftet kan fås på Runsala Info som ligger i entréhallen till den botaniska trädgården i närheten av det ställe där naturstigen tar vid. Du kan låna häftet för din pilgrimsfärd eller köpa det för eget bruk. Vill du låna häftet kan du också få det i brevlådan intill porten till den botaniska trädgården.

Ärkebiskop Tapio Luoma och borgmästare Minna Arve har kommit överens om att tillsammans vandra längs stigen i augusti.

Nyckelord: