Kulturproducenten HYH Jere Pensikkala har valts till Konstens hus i Åbo Ab:s första verkställande direktör. Konsten hus grundades i början av 2022 för arbetet med att utveckla Rettigs gamla tobaksfabriks fastighetskomplex.

Konstens hus i Åbo

  • Konstens hus i Åbo är ett hem för konst och kultur som öppnade våren 2022 för konstnärer, Åbobor och turister.
  • Konstens hus finns i Rettigs gamla tobaksfabrik mitt i Gamla stan i Åbo, på adressen Nunnegatan 4.
  • Verksamheten sker på tobaksfabrikens sex våningar och i husen kring gården. I Konstens hus arbetar bildkonstnärer, scenkonstnärer och yrkesfolk inom den kreativa branschen och där ordnas utställningar, framföranden, evenemang och verkstäder av olika slag.
  • Konstens hus i Åbo Ab främjar och stöder kulturverksamheten i staden liksom sysselsättning och verksamhet för yrkesfolk inom konst- och kulturfältet, och utvecklar och planerar konceptet Konstens hus.

Konstens hus

Pensikkala har omfattande yrkeserfarenhet av uppgifter inom administration och produktion vid kulturinstitutioner av varierande art och storlek. I Åbo har han tidigare bland annat arbetat som producent vid TEHDAS Teatteri och som förvaltningschef och produktionschef vid Åbo Stadsteater.

Inom ramen för projektet Åbos kulturhuvudstadsår fungerade Pensikkala som produktionskoordinator åren 2008–2012 och fick då en arbetserfarenhet som spänner över hela kulturområdet.

Pensikkala övergår till posten som vd för Konsten hus från uppgiften som produktionschef vid Nationaloperan och -baletten. Han tillträder sin nya tjänst den 15 september 2022. Pensikkala ser med stor entusiasm fram emot sitt nya jobb.

– Konstens hus representerar allt det jag vill arbeta för; samarbete över konstarternas gränser och möjligheten att med kulturens medel skapa någonting nytt och bestående. Det fantastiska läget i kärnan av Gamla stan, tillfället att sammanföra konstnärer och kommersiella aktörer, och själva utgångspunkten för Konstens hus inspirerar och skapar visioner om en öppen, överraskande, mångstämmig och mångformig gemenskap, som lockar både Åbobor och turister, säger Jere Pensikkala.

Enligt Pensikkala är Konstens hus en naturlig fortsättning på ett arbete som pågått länge i Åbo, och på många sätt en förlängning av den fina traditionen från kulturhuvudstadsåret.

– Att få ge av mitt kunnande för att förverkliga ett så storslaget mål i min hemstad gör mig ödmjuk och kräver att jag gör mitt bästa, säger Pensikkala.