Resultaten från den nationella gemensamma ansökan publicerades 16.6.2022 och de som fått en studieplats ska ta emot den senast 30.6. I Åbo sökte unga med iver till både gymnasierna och Åbo yrkesinstitut. För unga som inte fått en studieplats i Åbo finns flera andra alternativ för fortsatta studier. Ifall den unga blir utan studieplats är det viktigt att ta kontakt med skolans studiehandledare så fort som möjligt

Från reservplats till studieplats

Den ansökande ska bekräfta sitt val innan 30.6. En ung som har fått en reservplats kan få en plats i Åbogymnasierna, Åbo yrkesinstitut och andra läroanstalter fram till 19.8. Ifall det finns fria platser i gymnasierna efter att platserna fyllts från reservplatserna, meddelar gymnasierna om detta i sina egna informationskanaler. Den unga får information om andra lediga platser via Åbo yrkesinstituts webbplats och grundskolans studiehandledare.

Med kontinuerlig ansökan till Åbo yrkesinstitut

Om du omfattas av läroplikten, hjälper grundskolans studiehandledare dig att hitta en studieplats. Om inga lämpliga studieplatser har blivit lediga i Åbo yrkesinstituts utbildningar, kan du lämna dina kontaktuppgifter till TAI:s studiehandledare på denna blankett. Studiehandledaren kontaktar dig i augusti. Du kan också kontakta TAI:s handlednings- och ansökningstjänst.

Ytterligare upplysningar

HUX handleder inför gymnasiet och yrkesutbildningen

HUX dvs. utbildning som handleder inför examensutbildning är menad för unga som avlagt grundläggande utbildning och som inte ännu har en andra stadiets utbildning eller inte har avlagt annan ettårig utbildning i övergångsskedet. HUX ger den unga färdigheter att inleda yrkesinriktad grundexamen eller gymnasieutbildning. HUX består av kombinerad tilläggsundervisning i den grundläggande utbildningen (årskurs 10), utbildning som handleder inför gymnasiet (HUX) och utbildning som handleder inför yrkesutbildningen (VALMA). Undervisningen är gratis.

I Åbo ordnas HUX bl.a. av Åbo yrkesinstitut och Åbo kvällsgymnasium.

Tilläggsinformation om HUX:

Åbo yrkesinstituts HUX-utbildning

Åbo kvällsgymnasiums HUX-utbildning

Mer information på nätet

På Åbo stads webbplats har vi samlat tips för unga. På sidorna finns också kontaktuppgifter, ifall den unga vill ha stöd i sitt yrkesval.