De lägsta vitsordsmedeltalen för antagning till Åbogymnasierna är nu publicerade. De högsta antagningsmedeltal 2022 hade allmänna linjen i gymnasiet Kerttulin lukio. De högsta antagningsgränser hade indrottslinjen i gymnasiet Kerttulin lukio. Medeltalen för våren 2023 publiceras i samband med resultaten för antagningen i gemensam ansökan juni 2023.

I listan nedan finns de lägsta medeltalen och gränserna för studerande som antagits till dagsgymnasierna i Åbo 2022 i den gemensamma ansökan. Gymnasiet Turun normaalikoulun lukio eller IB-linjen finns inte med i listan. De hör till Turun yliopisto.

De lägsta medeltalen och gränserna för antagning till Åbogymnasierna 2022

GymnasiumNybörjarplatser
2022
2022202120202019201820172016201520142013

Kerttulin lukio, allmänna linjen (medeltal)

769,17

8,92

9,00

8,75

9,0

8,75

8,58

8,58

8,58

8,25

Kerttulin lukio, idrottslinjen (gränser)

7016,00

15,46

14,73

14,98

15,32

15,74

15,39

15,60

15,60

15,31

Kerttulin lukio, ICT-linjen (gränser)

348,78

8,00

9,13

8,8

8,69

8,73

8,60

8,40

8,40

8,21

Katedralskolan i Åbo almänna linjen (medeltal)

1087,92

8,00

7,42

7,67

7,38

7,92

7,33

7,33

7,31

7,38

Katedralskolan i Åbo, idrottslinje (gränser)615,31---------

Luostarivuoren Lyseon lukio, allmänna linjen* (medeltal)

2647,83

8,00

7,92

7,73

7,75

-----
Luostarivuoren lukio (medeltal)*------

8,25

8,50

8,42

8,75

8,77

Puolalanmäen lukio, allmänna linjen (medeltal)

1038,67

8,00

9,08

9,08

9,0

9,0

9,0

8,83

8,38

8,92

Puolalanmäen lukio, musiklinjen (gränser)

529,54

10,42

12,08

12,85

15,15

8,33

14,42

13,67

10,92

12,08

Turun klassillinen lukio, allmänna linjen (medeltal)

1647,92

8,42

8,25

8,08

8,17

8,00

8,00

8,00

7,67

8,33

Klassillinen lukio, linjen för framställningskons (gränser)

6014,73

15,33

14,83

13,42

13,67

14

15,77

14,46

13,15

14,85

Turun Lyseon lukio (medeltal)*

------

7,33

7,42

7,42

7,50

7,58

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (TSYK) allmänna linjen (medeltal)

1258,83

8,92

8,83

8,85

8,67

8,25

8,17

8,17

8,17

7,38

TSYK, sjölinjen (betoning medeltal)

307,93

8,53

8,6

8,47

8,2

8,00

8,17

7,87

7,87

7,56

TSYK, linjen för naturvetenskaper (betoning medeltal)

759,12

9,28

9,24

9,22

9,59

9,39

9,06

9,11

9,00

8,18