Åbo stad har börjat skapa en översiktsplan för cykelparkering, vars syfte är att utveckla parkeringen av cyklar och sparkbrädor i Åboområdet.

Översiktsplanen kommer att styra utvecklingen av parkeringen för små fordon i hela staden under de närmaste åren. Planen ställer upp ett tydligt mål för utvecklingsarbetet och med vilka åtgärder målet ska uppnås.

För att skapa en översiktsplan kommer nuläget för cykelparkeringen att kartläggas bland annat med en kort undersökning. Genom att svara på den här enkäten kan du påverka hur cykelparkeringarna i staden kommer att utvecklas i framtiden, till exempel i form av tillfartsparkering. Det tar några minuter att svara på enkäten.

Enkäten kan besvaras fram till den 15 augusti 2022.

Enkäten hittar du här: Översiktsplan för cykelparkering i Åbo