Det antivirala läkemedlet Paxlovid som utvecklats för behandling av coronavirusinfektion har tagits i bruk i Åbo både inom öppenvården och på sjukhusavdelningar. Paxlovid ges endast till nationellt överenskomna målgrupper. Läkemedlet är avgiftsfritt för patienterna och en läkare ska alltid besluta om att inleda läkemedelsbehandlingen. (Uppdaterad 8.11.2022.)

Kontakta oss

Om du hör till en riskgrupp och har ett färskt positivt coronatestresultat, kontakta oss på

 • coronarådgivningstelefonen i Åbo, tfn 02 266 2714, mån-tors kl. 8–15 och fre kl. 8–13
 • på veckoslut eller helgdagar på rådgivningsnumret för ÅUCS Akuten 02 313 8800.

Coronaprovtagning

Du behöver en remiss och en tid. Du får en remiss antingen från tjänsten Omaolo.fi eller coronarådgivningstelefonen, tfn 02 266 2714, mån-tors kl. 8–15 och fre kl. 8–13.
•    Laboratoriets enheter (vsshp.fi)
Läs mer: Gör så här om du misstänker att du smittats
 

Paxlovid-läkemedelsbehandling kräver noggrant övervägande och en läkare ska besluta om dess inledande. Behandlingen påbörjas så snart som möjligt efter att coronasymtomen börjat, dock senast inom 5 dygn från det att symtomen börjat.

Behandlingen kan inledas på basis av ett positivt hemtest och konstateras med ett laboratorietest så snart som möjligt. Målgrupperna för läkemedelsbehandlingen avviker från de allmänna riskgrupperna för COVID-19-infektion. 

Endast personer som hör till vissa målgrupper kan få läkemedelsbehandling

Endast coronapatienter, vars coronainfektion säkerställts med officiellt PCR-test och som hör till följande målgrupper kan få Paxlovid-läkemedelsbehandling:

A) Patienter med mycket exponerande riskfaktor oberoende av erhållna vaccin

 • organ- eller stamcellstransplantation inom 6 mån. eller fortgående immunsuppressiv medicinering mot avstötning
 • pågående behandling av cancersjukdom 
 • svåra störningar i försvarssystemet
 • rituximabbehandling inom 6 månader eller låga immunglobulinnivåer efter tidigare behandling med rituximab

B) Patienter med mycket exponerande riskfaktor om patienten är ovaccinerad eller över 60 år gammal

 • svår kronisk njursjukdom
 • svår kronisk lungsjukdom
 • medicinerad diabetes typ 2 (endast ovaccinerade eller personer över 60 år som fått mindre än 4 vaccinationer)
 • Downs syndrom

C) Patienter med exponerande riskfaktor om patienten är över 40 år och ovaccinerad

 • astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • svår hjärtsjukdom
 • neurologisk sjukdom eller neurologiskt tillstånd som försvårar andningen
 • läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • svår kronisk leversjukdom
 • diabetes typ 1 eller nedsatt binjurefunktion
 • svår eller medelsvår sömnapné
 • sjuklig övervikt BMI>40 (kan också övervägas för patienter under 40 år som är ovaccinerade)

D) Paxlovid-behandling kan också påbörjas på egen hand för en patient över 80 år som bor hemma, om personen har fått färre än 4 vaccindoser. 
Särskilt hos äldre patienter bör den eventuella förlusten av läkemedlets nytta på grund av läkemedlets biverkningar och interaktioner tas i beaktande.

Obs! 

 • En tidigare genomgången covid-19-infektion anses motsvara en vaccindos 
 • En person som endast fått en vaccindos jämställs med en ovaccinerad person.