Åbo stads miljöhälsa följer upp hygienen och vattnets kvalitet vid Åbos allmänna simstränder under badsäsongen (15.6–31.8). I Åbo finns det fem övervakade simstränder. Kvaliteten på badvattnen bedöms enligt provtagningsplanen. Simsträndernas vatten är oftast av god kvalitet, men kvaliteten kan tillfälligt försämras bl.a. till följd av ösregn.

Mer om simstränderna:

Undersökningsresultat och eventuella blåalgupptäckter meddelas på stadens webbplats samt vid själva simstränderna. Vid varje simstrand finns en anslagstavla utrustad med anvisningar, det senaste vattenresultatet samt eventuella varningar (bl.a. om man upptäckt blåalger) och vid EU-stränderna finns även en badvattenklassificering.

Simsträndernas vattenkvalitet är god eller utmärkt

De allmänna simsträndernas (s.k. EU-stränder) vattenkvalitet fördelas i fyra klasser: utmärkt, god, nöjaktig och dålig. Med klassificeringen vill man beskriva badvattnets kvalitet överlag och på längre sikt. Klassificeringen utgörs av provresultat från de fyra föregående badsäsongerna. I Åbo finns det tre EU-stränder och av dessa har Saaronniemi och Ekvalla klassats som utmärkta och Ispoinen som god.

Kvaliteten på vattnet meddelas vid stränderna och på nätet

Ifall badvattnens kvalitet inte uppfyller kriterierna tar man ett nytt prov, och vid behov avråder man från att bada vid stranden. Om dessa begränsningar meddelas separat på stadens webbplats och vid stranden i fråga.

Blåalgläget kan förändras snabbt

Mängden blåalger växer oftast snabbt under sensommaren när vattnet blir varmare. Utöver vattnets temperatur påverkas blåalgernas mängd av vattnets strömning och av vindarna. Blåalgläget kan förändras mycket snabbt. En liten mängd blåalger syns i vattnet som små pinnar och flisor. En rikligare mängd syns som en grönaktig färg i vattnet och vid strankanten som gröna algränder. En stor mängd blåalger som drivit in till stranden kan till och med påminna om ett tjockt lager målfärg eller ärtsoppa.

Blåalger kan vara giftiga, så man bör undvika att bada när det har observerats blåalger i vattnet. Vatten innehållande blåalger bör inte användas som bastu- eller tvättvatten, och inte heller för att vattna växter. Små barn och husdjur bör hållas borta från blåalgsvatten. Om du simmar eller vadar i vatten där det förekommer blåalger, skölj huden genast efteråt med rent vatten.

Rökförbud på allmänna simstränder

Det är förbjudet att röka på allmänna simstränder och lekplatser från och med 1.5.2022, då den nya tobakslagen trädde i kraft. Förbudet gäller tobaksprodukter som avger rök eller ånga, dvs. såsom tobak, elcigaretter och vattenpipa. Förbudet att röka på allmänna simstränder gäller på hela simstrandsområdet under sommarperioden, dvs. från början av maj till slutet av september. Med lagändringen vill man skydda särskilt små barn från skador som orsakas av passiv rökning. Därtill vill man även minska på nedskräpning och skadlig miljöpåverkan som till följd av tobaksrökning.