I de prover som tagits vid Åbo stads allmänna simstränder har det tidigare konstaterats små mängder cyanobakterier, dvs. blåalger. På onsdagen den 13 juli 2022 har man inte längre observerat blåalger. Situationen kan trots allt förändras snabbt, till exempel till följd av hård vind.

Vattentemperaturer vid Åbos allmänna simstränder 

  • Ispoinen 19,9 C (13.7.22)
  • Ekvalla 20 C (13.7.22)
  • Saaronniemi 21 C (13.7.22)
  • Maaria 24,4 C (5.7.22)
  • Brinkhall 24,4 C (4.7.22)

Blåalgsläget kan förändras snabbt i samband med att vattnet blir varmare. Mängden blåalger påverkas inte bara av vattnets temperatur, utan också av vattnets strömningar och vindar. Ifall man upptäcker blåalger vid simstränderna, meddelas det både vid stränderna och på nätet på följande adress: turku.fi/sv/simstrander

Åbo simstränders vatten har granskats senaste gång vecka 27 och då konstaterades vattnets kvalitet vara god vid samtliga badstränder. De senaste mätningsresultaten finns för påsyn vid stränderna och på nätet på adressen turku.fi/sv/simstrander. Följande gång tas prover från Ispois, Ekvalla och Saaronniemi under vecka 29.

Anvisningar gällande blågröna alger

  • Undvik att simma när det förekommer rikligt med cyanobakterier, även en mindre mängd kan orsaka symtom för känsliga simmare.
  • Om du simmar, ta en dusch efteråt.
  • Håll barnen borta från stranden när det förekommer rikligt med cyanobakterier, det kan nämligen vara farligt att få vatten innehållande cyanobakterier i munnen.