Social- och hälsovårdsnämnden har 8 juni 2022 godkänt Egentliga Finlands Taxidata Oy som serviceproducent för tillgänglighetsanpassad färdtjänst. Under augusti kommer kunderna att få ett meddelande med instruktioner för beställning av privattaxi.

Beställning av rullstolstaxi

Beställning av rullstolstaxi görs från och med 1 september 2022 från Egentliga Finlands Taxidata Oy:

Beställning av rullstolstaxi görs från och med 1 september 2022 från Egentliga Finlands Taxidata Oy:

Detta tillgänglighetsanpassad färdtjänst gäller användning av taxikort i enlighet med lagen om funktionshinderservice (fritidsresor, arbets- och studieresor).  Resor som orsakas av sjukdom (läkarbesök, laboratorieundersökningar, fysikaliska och andra behandlingar) beställs på Fpas Egentliga Finlands taxicentral. 

Foto: Egentliga Finlands Taxidata Oy

Nyckelord: