THL rekommenderar att kommunerna stegvis utvidgar den fjärde coronavaccinationen under juli–augusti. I Åbo har man under sommaren gett fjärde vaccinationer till 70–79-åringar som hör till medicinska riskgrupper och nu utvidgas de fjärde vaccinationerna så att de ges till alla 70–79-åringar. Man vet ännu inte den exakta tidpunkten för när vaccinationerna av personer i åldern 18–69 som hör till riskgrupper samt personer i åldern 60–69 som inte tillhör riskgrupper ges. Man kommer att informera om utvidgningen av vaccinationerna i augusti.

Fram till den 11 augusti får vuxna och barn som fyllt 12 år coronavaccinationer utan tidsbokning på hälsostationerna i centrum, Tallbacken och Kråkkärret i Åbo. Det kan ställvis vara rusning på vaccinationsplatserna. 

  • På Kråkkärrets hälsostation ges vaccinationer tisdagar kl. 12–15.30. 
  • På hälsostationerna i centrum och Tallbacken ges vaccinationer på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 12–15.30. Könummer delas ut en timme innan vaccinationerna inleds. 

Från och med den 9 augusti ges coronavaccinationer också på Runosbackens hälsostation på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 12–15.30 utan tidsbokning. 

Barn i åldern 5–11 år ges vaccinationer utan tidsbokning fram till den 21 augusti vid Mullivägens närservicepunkt onsdagar kl. 12–15.30.

På hälsostationerna i centrum och Tallbacken ordnas söndagen den 7 augusti och söndagen den 14 augusti två vaccinationstillfällen utan tidsbokning kl. 8.30–15.15.

Tillgången på vaccinatörer avgör längden på sommaruppehållet på vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen

Vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen och Åbos coronavaccinationstelefon är på sommaruppehåll fram till den 22 augusti. Man kan redan boka vaccinationstider på vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen till hösten via eHälsoservice (turku.fi/sv/ehalsoservice). 

- Alla höstens tider har ännu inte öppnats och för augusti öppnas ännu tider i både eHälsoservice samt i telefonbokningen. Vi utreder som bäst om vi kan öppna vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen tidigare än planerat. Det är i synnerhet fråga om huruvida vi får tillräckligt med vaccinatörer på arbete, säger läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar Jutta Peltoniemi.

Coronarådgivningstelefonen betjänar i coronarelaterade ärenden under hela sommaren (tfn 02 266 2714, mån–tors kl. 8–15 och fre kl. 8–13. Coronavaccinationsrådgivningens telefontjänst, tfn 02 266 0159, betjänar på vardagar kl. 8–14 från och med den 22 augusti när sommaruppehållet tagit slut. 

Läkemedelsbehandling erbjuds för personer som hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom

När coronafallen ökar i Finland är det viktigt att i synnerhet personer som hör till en riskgrupp och som omfattas av läkemedelsbehandling söker sig till test genast efter att symtomen börjat. Då kan man överväga läkemedelsbehandling som förhindrar allvarlig coronasjukdom. Läkemedlets lämplighet bedöms från patient till patient för de nationellt överenskomna riskgrupperna. 

- När en person som hör till en riskgrupp för allvarlig coronasjukdom söker sig till test och får ett positivt coronatestresultat ska han eller hon kontakta Åbos coronarådgivningstelefon per telefon (tfn 02 266 2714, mån–tors kl. 8–15 och fre kl. 8–13), som ger mer information. Till exempel personer som har olika hematologiska sjukdomar har ofta nytta av coronavirusläkemedelsbehandling, säger Peltoniemi.