Den nationella temaveckan Politikernas museipraktik, koordinerad av Finlands museiförbund, går av stapeln den 22–26 augusti 2022. Ett stort antal politiker har i år anmält sig till museipraktik i Åbo museicentral. Praktikveckan ordnas i form av olika museiarbetsuppgifter i Klosterbackens museikvarter.

I stället för att gå på en traditionell guidad visning får politikerna bekanta sig med museets verksamhet på ett pragmatiskt sätt. Samtidigt synliggörs museiarbetes mångsidighet och verksamheten bakom kulisserna. På Klosterbacken får politikerna bland annat fördjupa sig i utställningsarbete, kundservice samt traditionella hantverksyrken. 

Elva praktikanter deltar

Följande politiker deltar i Politikernas museipraktik: biträdande borgmästarna Piia Elo och Elina Rantanen, riksdagsledamöterna Sandra Bergqvist, Eeva-Johanna Eloranta, Saara-Sofia Sirén, Ville Tavio och Ville Valkonen, medlemmarna i stadsstyrelsen Niko Aaltonen och Ulla Achrén samt suppleanterna Matti Vähä-Heikkilä och Alvar Euro.

Temaveckan ordnas nu för sjunde gången

Temaveckan Politikernas museipraktik ordnades för första gången på hösten 2016, och följande gång i juni 2017. Från och med 2018 har praktikveckan ordnats den sista veckan i augusti. Under de senaste åren har cirka 70 beslutsfattare årligen gjort praktik på tiotals museer runtom i Finland.
I fjol deltog riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta och biträdande borgmästare Elina Rantanen i Åbo museicentralens praktik. Då stod samlingsmagasinen på Fiskaregatan samt museets samlings- och kulturmiljöarbete på programmet. 

Läs mera: Suomen museoliiton tiedote teemaviikosta (Finlands museiförbund, på finska)