På Åbodagen den 18 september har högskolestuderande en chans att bekanta sig med Åbo genom ett roligt urbant äventyr!

På Åbodagen som infaller 18.9, erbjuder Åbo stad alla studerande från Åbo en chans att bekanta sig med sin studiestad på evenemanget Åbodagens appro. Appro är en form av urban orientering, och går ut på att deltagarna under dagens lopp besöker olika programpunkter och samlar stämplar från ställen som är märkta på en karta. I slutet av dagen byts kartan ut mot fina halarmärken. 

Åbodagens appro, som organiseras för andra gången, är ett roligt och intressant sätt att bekanta sig med Åbo och dess utbud i goda vänners sällskap. Det finns flera appropunkter som alla är avgiftsfria Åbodagsprogram. Bland annat medverkar Åbo Museicentrals museum, Åbo stadshus, Åbosamfundets Färjboden och Kakola. 

Att delta i Åbodagens appro kräver ingen förhandsanmälning, men endast de första 800 högskolestuderandena som hämtar en karta ryms med. Approkartor delas ut från och med kl 10.00 vid approns informationspunkt på Gamla Stortorget. Appron är riktad till högskolestuderande! 

Deltagarna kan besöka rasterna mellan kl. 10−18. Stämplade kartor byts ut till halarmärken fram till kl. 18.45. För att få Åbodagens Appro-märke behöver du 6 stämplar. Åbodagens appro har två olika nivåer. Titeln ’Junantuoma turkulaine’ får du med 9 stämplar och titeln ’Paljasjalkane turkulaine’ uppnår du med 12 stämplar. Med båda nivåer får du också legendariska ”Kiss my Turku”-halarmärken. 

Samla alltså ihop ditt eget ”Åbogäng”, på med halarna och häng med i detta urbana äventyr i centrala Åbo! 

Vänligen observera att var och en som deltar i Åbodagens appro bör hämta ut sin approkarta själv, från infopunkten på Gamla Stortorget.  

Uppdaterad information hittar du på Facebook-sidan Åbodagens appro 2022-Facebookeventsida.

www.turku.fi/sv/abodagens-appro

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.