Åbobornas social- och hälsovårdstjänster blir en del av Egentliga Finlands välfärdsområde vid årsskiftet. Vad innebär ändringen?

Egentliga Finlands välfärdsområde

 • Välfärdsområdet består av de 27 kommunernas social- och hälsovårdstjänster, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO, Kårkulla samkommun, Egentliga Finlands räddningsverk och Egentliga Finlands barnskydd.
 • Finlands tredje största välfärdsområde gällande invånarantalet (ca 490 000 invånare år 2021)
 • Finlands näst största välfärdsområde gällande antalet anställda (ca 23 000 anställda)

Läs mer om beredningsarbetet:

Egentliga Finlands välfärdsområde inleder sin verksamhet den 1 januari 2023. Då överförs social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendets tjänster från kommunernas och samkommunernas ansvar till välfärdsområdet. Syftet med reformen är att förbättra basservicen för invånarna i området. Inom social- och hälsovårdstjänsterna flyttas tyngdpunkten till basservicen och tidigt förebyggande av problem.

Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar från och med januari 2023 för följande tjänster:

 • Primärvård, t.ex. hälsostationernas verksamhet och deras vårdavdelningar
 • Specialiserad sjukvård, t.ex. olika sjukhus vid Åbo universitetscentralsjukhus
 • Prehospital akutsjukvård, såsom ambulanser
 • Brand- och räddningsverksamhet
 • Munhälsovården
 • Mentalvårds- och missbrukartjänster
 • Mödra- och barnrådgivning
 • Socialarbetet, bl.a. socialarbete bland vuxna och barnskydd
 • Handikappservice
 • Boendeservice och hemvård för äldre
 • Rehabiliteringstjänster, t.ex. fysioterapi och andra terapier

Vad ändras den 1 januari 2023?

Vid årsskiftet 2023 fortsätter Åbobornas social- och hälsovårdstjänster på samma sätt som tidigare. Hälsostationerna, rådgivningarna, tandklinikerna, hemvårdsområdena osv. förblir desamma och det sker inga stora förändringar i tjänsterna i detta skede.

I Åbo har man hela tiden utvecklat social- och hälsovårdstjänsterna och arbetet kommer att fortsätta, men i fortsättningen kommer utvecklingen att göras i Egentliga Finlands välfärdsområdes namn ur hela landskapets synvinkel.