Vaccinationerna mot säsongsinfluensa inleds i Åbo i november. Vi informerar ännu separat om den exakta vaccinationstidtabellen. Vaccineringarna av den vuxna befolkningen har liksom ifjol huvudsakligen koncentrerats till vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105. (Uppdaterad 20.09.2022)

MER INFORMATION:

Våra kommunikationskanaler beträffande vaccinationerna mot säsongsinfluensa är följande:

  • webbplatsen turku.fi: turku.fi/influenssa, turku.fi/sv/influensa (öppnas i oktober 2022)
  • tidningsannonser (TS, ÅU, Aamuset)
  • Välfärdssektorns Twitter: @Tkuhyvinvointi

Därtill är information om vaccination tillgänglig vid hälsostationerna, rådgivningarna samt skol- och studerandehälsovården.

 

Man ska alltid boka tid till influensavaccinationerna och vaccinationerna fås inte på pop up-mottagningar på samma sätt som coronavaccinationer. Bokningen av vaccinationstider öppnas i eHälsoservicen under oktober 2022. Utöver den elektroniska tidsbokningen kan vaccinationstider också bokas per telefon. Information om när tiderna öppnas ges ännu separat. Influensavaccinationstiderna kan inte bokas via Åbo hälsostationers telefontjänst.

Följande grupper får influensavaccinet avgiftsfritt:

Personer som bor eller vistas långvarigt i anstaltsliknande förhållanden, såsom vid fångvårdsanstalter och förläggningar, har också rätt att få avgiftsfri vaccination. Vaccineringen av klienter inom regelbunden hemvård sköts av det egna hemvårdsområdet.

De som inte tillhör riskgruppen får ett vaccinrecept från sin egen hälsostation. Vaccinet inhandlas själv på apoteket och ges på vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen, i skolan, på rådgivningen eller inom studerandehälsovården.

Vad bör jag veta när jag kommer till en vaccinationsmottagning?

  • Kom endast om du är helt frisk.
  • Ha god handhygien.
  • Använd munskydd både när du kommer till och vistas i mottagningen.
  • Ta med ditt FPA-kort.
  • Klä dig i en skjorta eller blus som är lätt att ta av.
  • Förbered dig på att vänta cirka 15 minuter på plats efter att du fått vaccinet.