Utredningen och utvecklingen av servicenätverket för svenskspråkig fostran och undervisning har inletts och skolornas elevupptagningsområden hör också till denna helhet. Ändringar i elevupptagningsområden föreslås för att möjliggöra en jämnare hänvisning av eleverna till de olika skolorna enligt lokalresurs. Ändringen skulle träda i kraft 2023.

Mer information: 

Beredningsarbetet kring ändringen av elevupptagningsområdena har nu inletts. Målen att uppnå en jämnare hänvisning av eleverna enligt lokalresurs och att trygga en så enhetlig skolstig som möjligt för eleverna redan från småbarnspedagogiken. Den svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutade i juni 2022 att beredningen av ett enda elevupptagningsområde får fortsätta. Arbetsgruppen skapade ett förslag om de kriterier och principer för elevupptagningen som styr hur eleverna hänvisas till de olika skolorna i elevupptagningsområdet. 

I praktiken skulle detta betyda att Cygnaeus skola, Braheskolan åk 1–2 och Sirkkala skola har ett gemensamt elevupptagningsområde. Eleven skulle kunna anvisas en plats i vilken som helst av dessa skolor. Ifall det inte finns platser för alla sökande i skolan, grundar sig beslutet om elevens skola i första hand på att eleven ska ha en trygg skolväg och att eleven så smidigt som möjligt ska kunna ta sig till skolan till fots, med cykel eller med kollektivtrafiken. 

Planen är att ändringen av elevupptagningsområdet och elevupptagningens principer ska behandlas och godkännas av svenska sektionen senast i november. Ändringen skulle träda i kraft 2023.  

Media har möjlighet att delta i en presentation om de föreslagna ändringarna i elevområdena på svenska sektionens aftonskola 4.10.2022 kl. 17.00 i Åbo Svenska Arbetarinstitut, auditoriet, 5 vån. Kaskisg. 5. Aftonskolan är öppen för allmänheten också. Tillställningen hålls på svenska. 

Servicehelheten för fostran och undervisning samlar in kommuninvånarnas åsikter genom enkäten i tjänsten Kerro kantasi. Enkäten är öppen 23.9.–14.10.2022. Länken till enkäten: Berätta din åsikt om ändringarna i elevupptagningsområden inom svenskspråkig fostran och undervisning - Kerrokantasi (turku.fi)