Åbo salutorgs paviljonger togs i bruk under sommaren 2022. Hyresgäster sökes nu till två mindre affärsutrymmen genom anbudsförfarande. Anbudsförfarande är giltig fram till 31.10.2022.

Åbo stads målsättning är att skapa en mångfaldig helhet av olika aktörer i torgpaviljongernas affärsutrymmen.

Affärsutrymme 4 och 5 av salutorgets paviljongers affärsutrymmen uthyres nu genom konkurrens. Utrymmena kan användas för t.ex. butiks- eller serviceverksamhet. Storleken på utrymmena till uthyrning är 29 m² och 31 m².

Utrymmena lämpar sig inte för restaurangverksamhet. Hyresgästerna till café- och restaurangutrymmena har redan utsetts i en tidigare budgivning.

Offerbegäran ska lämnas in per epost senast 31.10.2022.