Hälsostationens tillfälliga lokaler finns i Kuppis (Untamogatan 1B). Hälsostationen är stängd 7–11.10.2022 på grund av flytten. Kråkkärrets hälsostation öppnar sina dörrar i de tillfälliga lokalerna onsdagen den 12 oktober.

Busslinjer

  • Fölis linjer 32 och 42 trafikerar under rusningstid med 10 minuters mellanrum och linjerna når förutom Kråkkärrets bostadsområde även invånarna i närområdena kring Littoisvägen och Kalevavägen.
  • Även Fölis buss 60 trafikerar från Kråkkärret, via Vaala och Laustis, längs Lemminkäinengatan till närheten av de tillfälliga lokalerna.

Kråkkärrets hälsostation flyttar till tillfälliga lokaler på grund av problem med inomhusluften. Åbo stadsstyrelse beslöt 7.3.2022 att tillfälliga lokaler hyrs av Pihlajalinna Åbo i Kuppis.

Hälsostationernas tidsbokningsnummer tfn 02 266 1130 (mån–fre kl. 8–14) betjänar också i fortsättningen Kråkkärrets hälsostations kunder. Under den tre dagar långa stängningen (7–11.10.2022) hänvisar telefontjänsten patienter som behöver brådskande vård till andra hälsostationer i Åbo. De tillfälliga lokalerna ligger ca. 4,7 km från Kråkkärrets affärscentrum längs goda kollektivtrafikförbindelser.

Rådgivningen i Kråkkärrets hälsostationslokaler kommer att flytta till tillfälliga lokaler i Kråkkärrets affärscentrum (Littoisvägen 81) och Kråkkärrets tandklinik flyttar till Eurocitys fastighet (Joukahainengatan 1) i Kuppis. Information om dessa flyttningar ges senare när tidpunkterna har preciserats.

Åbo stadsstyrelse godkände 7.3.2022 Pihlajalinna Omasairaala Oy:s lokaler som tillfälliga lokaler för Kråkkärrets hälsostation. Samtidigt beslöt stadsstyrelsen föreslå för Egentliga Finlands välfärdsområde att en social- och hälsocentral i fortsättningen placeras i Kråkkärret.