Det nya musikhuset i Åbo blir ett mångsidigt, högklassigt och upplevelserikt kulturcentrum i närheten av Aura å. Utvecklingsfasen för musikhusprojektet har framskridit enligt tidtabellen och projektplanen för huset är nu färdig för beslutsfasen.

Härnäst tas projektplanen för Åbo musikhus upp till behandling i stadens beslutande organ:

  • 11.10 stadsmiljönämnden
  • 13.10 kultur- och ungdomsnämnden
  • 31.10 stadsstyrelsen
  • 14.11 stadsfullmäktige

Beslutsmaterialet publiceras på organens föredragningslistor och sammanställningen av länkarna finns på webbplatsen för musikhuset www.turku.fi/musiikkitalo.

Efter beslutsfasen går man över till genomförandeplaneringsfasen och efter det inleds själva byggandet. Enligt den nuvarande tidtabellen ska Åbo musikhus tas i bruk i början av 2026.

I projektplanen för Åbo musikhus har man utöver målen beskrivit bland annat byggplatsen och tomten för huset, lokalernas funktionella behov, projektets risker och möjligheter samt kostnaderna och tidtabellen. I bilagan till projektplanen ingår ett omfattande material allt från arkitektens presentationsmaterial och planritningar till husets tekniska bestämmelser.

Projektplanen för musikhuset som genomförs med en samverkande alliansmodell har utarbetats i tätt samarbete med allianspartnerna. Målet är att uppnå de höga kvalitativa kriterierna för musikhuset kostnadseffektivt och riskfritt.

Projektplanen för Åbo musikhus grundar sig på en förslagsplan som utarbetats av en grupp som vann tävlingen och är allianspartner för projektet.  I alliansen för musikhuset ingår Åbo stad, Hartela Länsi-Suomi Oy, PES-Arkkitehdit Oy, WSP Finland Oy och Laidun-design Oy.

Direktör för stadsbyggande vid Åbo stad Kimmo Suonpää anser det viktigt att den grundläggande lösningen med fasader och funktionella lösningar som följer förslagsplanen i projektplaneringsfasen har kunnat bevarats i så gott som samma form som i förslagsplanen.

I projektplaneringsfasen har man utvecklat förslagsplanen vidare och därigenom har man också kunnat uppnå målkostnaden.

- På grund av inflationen och de ökade byggkostnaderna som orsakats av coronapandemin och Rysslands anfallskrig har man gjort nödvändiga indexjusteringar i förslagsplanen och i målkostnaden enligt anbudsbegäran, säger Suonpää.

Planeringen av projektet har styrts av värde för pengar-tänkandet som är typiskt för allianser.

Med hjälp av det uppnår vi beställarens mål så bra som möjligt. Vikten av den omsorgsfulla värde för pengar-styrningen ökar musikhusets särdrag såsom stommens komplexitet samt sammmanjämkning av akustiken i toppklass och målkostnaden, berättar Juha Kartastenpää, projektchef för alliansen vid byggföretaget Hartela.

Musikhus med mångsidiga funktioner

Det kommande musikhuset i Åbo erbjuder akustiska förhållanden i världsklass för framförandet av orkestermusiken samt en modern verksamhetsmiljö då det gäller att ordna mångsidiga evenemang och nå olika publikgrupper.

- Åbo musikhus blir ett hem för Åbo filharmoniska orkester, men det erbjuder också möjligheter för många olika funktioner.  Vi vill ha ett hus vars utrymmen och akustiska förhållanden gör ett intryck på de mest kritiska musiker och vänner av musik. Musikhuset blir en öppen och aktiv plats för alla stadsbor och ett intressant objekt för dem som besöker Åbo, beskriver Nikke Isomöttönen, intendent för Åbo filharmoniska orkester.  

Åbo musikhus blir ett hem för Åbo filharmoniska orkester, men det erbjuder också möjligheter för många olika funktioner.

Utgångspunkten för planeringen av konsertsalen i musikhuset har varit en så kallad skolådemodell. Läktaren dimensioneras för cirka 1 300 åskådare, platserna fördelas mellan parkett och läktare. En mindre allaktivitetssal med ett plant golv samt andra publikutrymmen gör det möjligt att ordna mångsidiga musikföreställningar och evenemang. Ett café/en restaurangsal för 140 kunder har placerats så att de kan ha öppet även utanför konserttider.  
För planeringen svarar PES-Arkkitehdit som är en av Finlands internationellt mest kända arkitektbyråer.  Huvudplanerare är arkitekt Tuomas Silvennoinen.

- Musikhuset är ett mycket krävande planeringsuppdrag och målen som ställts upp för det är höga.  Sammanhållningen i alliansgruppen och att alla har förbundit sig till målen och värderingarna har varit en viktig resurs i projektplaneringsskedet, säger arkitekt Tuomas Silvennoinen.

Vi på Åbo filharmoniska orkester är glada över att det nya musikhuset är mycket mer än bara en konsertlokal tack vare välplanerade kringtjänster.

- De högklassiga lokalerna kan användas för många ändamål - även för sådana musikföreställningar och evenemang som vi inte ens kan föreställa oss med vår nuvarande erfarenhet, säger Nikke Isomöttönen.

Takträdgård med restaurang som option

I helheten för musikhuset har under projektplaneringsskedet lagts till en i förhållande till behovsutredningen alternativ plan där en takträdgård med restaurang har placerats på byggnadens tak. Restaurangen och takträdgården är en omfattningsändring för vilken det har gjorts en separat kostnadsberäkning.

- Läget för musikhuset och planeringslösningen erbjuder möjligheten att bygga en inbjudande och exceptionell helhet i takvåningen. En grönskande takvåning med terrassrestaurang gör det möjligt att bilda ett rekreationsområde som är öppet för alla och öka användningen av musikhuset på ett mångsidigt sätt, motiverar stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen alternativet.

Illustrationer: PES-Arkkitehdit Oy