Bidrag som beviljas av budgeten för Varha år 2023 kan sökas 27.10 - 11.11.2022. Bidraget söks via en elektronisk Webropol-blankett som man fyller i på Varhas webbsida.
  • Egentliga Finlands välfärdsområde understöder de organisationer vilkas verksamhet stöder och kompletterar välfärdsområdets lagstadgade uppgift dvs. social- och hälsotjänster samt räddningstjänster.  
  • Bidragen riktas år 2023 till de organisationer som har fått bidrag till verksamheten under år 2021 och/eller år 2022 av kommunen eller kommunerna.
  • De bidrag som beviljas av det regionala räddningsverket överförs som sådana till välfärdsområdet.
  • Välfärdsområdesstyrelsen har beslutat om grundläggande principer för organisationsbidragen 14.6.2022 (§ 126).
  • Vänligen se både paragraftexten och ppt-presentationen på Egentliga Finlands välfärdsområdes webbsidan.
  • Välfärdsområdesstyrelsen beslutar 25.10.2022 om anvisningar om beviljandet av bidrag samt om tidsschemat för när man ansöker om bidrag.

För de sökande arrangeras det en infotillställning via Teams 27.10 kl. 17-18.30. Klicka här för att delta i mötet.

Ansökningstiden löper ut fredag 11.11 kl. 15.

Ansökningar som har inkommit efter ansökningstiden kan inte beaktas.