Säsongsinfluensavaccinationerna av den vuxna befolkningen inleds i Åbo den 31 oktober på vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105. Där ges vaccinationer alla vardagar kl. 8.15–15.45 mellan november och december. Vaccinationerna av barn och unga samt gravida inleds redan tidigare.

Alla information om influensavaccinationer 2022–2023

Boka tid i förväg

Om du är berättigad till gratis influensavaccination, boka en tid vid eHälsoservice eller per telefon.

Influensavaccinationer av den vuxna befolkningen sker med tidsbokning och tiderna kan redan bokas hos eHälsoservicen (turku.fi/sv/ehalsoservice). För att boka tid ska man logga in med nätbankskoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat.  

Utöver den elektroniska tidsbokningen kan man boka vaccinationstider per telefon via Åbos corona- och influensavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159 (må–fr kl. 8–14).

Följande grupper får influensavaccinet avgiftsfritt:

  • Personal inom social- och hälsovården och läkemedelsförsörjningen
  • Gravida kvinnor
  • Barn under 7 år
  • Personer som fyllt 65 år
  • Personer som på grund av sjukdom eller vård tillhör en riskgrupp
  • Män som påbörjar värnpliktstjänstgöring och kvinnor som påbörjar frivillig militärtjänst
  • Närstående till personer som är särskilt mottagliga för allvarlig influensa

Personer som bor eller vistas långvarigt i anstaltsliknande förhållanden, såsom vid fångvårdsanstalter och förläggningar, har också rätt att få avgiftsfri vaccination. Vaccineringen av klienter inom regelbunden hemvård sköts av det egna hemvårdsområdet.

Vaccination av personer som inte hör till en riskgrupp

De som inte tillhör en riskgrupp får ett vaccinrecept från sin egen hälsostation. Vaccinet köper man själv på apoteket och ges på vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen eller vid studerandehälsovården.

Vaccination av barn och gravida

På rådgivningsbyråerna i Åbo vaccineras barn i åldern 6 månader till 6 år och föräldrar till barn under 6 månader bosatta i Åbo i samband med rådgivningsbesök och vaccinationstillfällen utan tidsbokning. Vaccinet som används är influensavaccinet VaxigripTetra. Det är fråga om influensavaccin som ges som injektion. Barn i åldern 2–6-år kan alternativt få influensavaccin som nässpray (Fluenz Tetra).

På Satakuntavägens vaccinationsmottagning vaccineras gravida och deras respektive utan tidsbokning 17-.28.10, fr.o.m. 31.10. med tidsbokning. För dem ordnas också vaccinationstillfällen utan tidsbokning. Tilläggsuppgifter samt tidtabellerna för vaccinationerna finns på www.turku.fi/sv/influensa

Barn från Åbo i åldern 5–6 år vaccineras även utan tidsbokning 17–31.12 på Satakuntavägens vaccinationsmottagning. På Satakuntavägens vaccinationsmottagning används endast vaccinet Vaxigrip Tetra.

Säsongsinfluensavaccinationer för skolelever och studerande

Elever och studerande på andra stadiet (gymnasieelever och studerande vid yrkesläroanstalter) som hör till riskgrupper erbjuds influensavaccination utan tidsbokning fr.o.m. 17.10 vid Satakuntavägens vaccinationsmottagning, Satakuntavägen 105.

Vid rådgivningsbyråerna ordnas också pop-up-influensavaccinationer utan tidsbokning. Pop-up-tillfällena är avsedda endast för elever och studerande som hör till en riskgrupp. Tilläggsuppgifter finns på www.turku.fi/sv/influensa

En boosterdos av coronavaccinet rekommenderas samtidigt med influensavaccinet

När influensavaccinationerna inleds räknas inte längre antalet tidigare vaccinationer eller genomgången sjukdom. Då kommer en boosterdos av coronavaccinet att rekommenderas samtidigt med influensavaccinet för alla över 65 år, för personer över 18 år som hör till en medicinsk riskgrupp samt för personer över 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar.