Man kan ansöka om bidrag t.ex. för främjande av hälsa och välbefinnande, förverkligande av kultur och motionsmöjligheter eller för ungdomars verksamhet på eget initiativ.

ANSÖKNINGSTIDEN BÖRJADE 1.10 OCH GÅR UT 11.11 KL. 16.00

Ansökan om bidrag lämnas in på elektronisk väg genom att klicka på till blankettsidan.

Verksamhetsbidrag för 2023

Åbo stad beviljar årligen verksamhetsbidrag för att stödja sammanslutningarnas regelbundna verksamhet. Ansökningsfristen för bidragen för 2023 pågår mellan 1.10–11.11.2022.

Ansökan om bidrag lämnas in på elektronisk väg genom att klicka på till blankettsidan. Ansökningstiden börjar 1.10 och går ut 11.11 kl. 16.00. Rådgivning och tekniskt stöd fås endast under tjänstetid.

Organisationer och föreningar är mycket viktiga samarbetspartner för Åbo stad, för deras verksamhet ökar stadbornas välbefinnande på många olika sätt. Staden erbjuder bland annat lokaler för organisationer och stöder deras verksamhet för över 10 miljoner euro årligen.

Bidragsinfo 22.9.2022

Åbo stad ordnade ett allmänt bidragsinfo på distans för föreningar och sammanslutningar 22.9.2022 kl. 14.00.

Se inspelningen från infotillfället genom att klicka här.

Stark autentisering

Förenings- och organisationskunder identifierar sig i Åbo stads elektroniska bidragssystem med Finland.fi-fullmakter sedan september 2021. Gamla bidragsansökningar överförs från de gamla användarkontona till föreningarna på basis av FO-numret; privatpersoners och arbetsgruppers ansökningar sorteras enligt personbeteckningen. Om föreningen har en registrerad namntecknare som har rätt att representera föreningen ensam kan han eller hon i fortsättningen göra ansökningar på föreningens vägnar utan en separat fullmakt. Övriga personer som behöver uträtta ärenden på föreningens vägnar i anslutning till bidragsansökningar måste ansöka om en fullmakt via tjänsten suomi.fi.

Ytterligare upplysningar om stark autentisering hittar du på webbplatsen ansökan om bidrag och anvisningar.

Till ansökan ska i regel bifogas verksamhetsplanen och budgeten för 2023 samt bokslutsuppgifterna för 2021. De nödvändiga bilagorna har specificerats på ansökningsblanketten.

I enlighet med stadens allmänna bidragsprinciper beviljas bidrag inte till en sökande som inte lämnat en nödvändig utredning om hur bidraget har använts året innan. Förutom verksamhetsbidrag beviljar staden också bidrag för ordnandet av idrottsevenemang och andra evenemang, olika ändamål av engångskaraktär som inte ingår i verksamhetsplanen samt för renovering av lokaler som ägs av föreningar. De bidragsspecifika ansökningstiderna och anvisningarna kan du kolla genom att klicka på till bidragssidan.

Monitoris Digistöd hjälper om du behöver hjälp med givande av fullmakt eller bidragsansökan. Kontaktuppgifter och öppettider för Monitori hittar du genom att klicka på länken här.