Åbo museicentral ger ut boken Medeltida silvermynt – myntning på Åbo slott. Boken ger en heltäckande bild av myntningen i Åbo under åren cirka 1410–1558.

I boken behandlas de mynt som präglades i Åbo, myntningens olika skeden, myntverket, myntmästarna samt myntbruket under medeltiden. 

Under medeltiden var Åbo den enda orten i Finland där man präglade mynt. Myntverket i Åbo grundades under Erik av Pommerns tid kring år 1410. Till en början präglades så kallade abon som var särskilt ämnade för den östra rikshalvan. Under Kristoffer av Bayerns och Karl Knutsson Bondes tid fortsatte myntningen i Åbo, men i detta skede präglades örtugar och penningar liksom i de övriga myntverken i riket. Under Gustav Vasas tid var myntverket åter tillfälligt verksamt på 1520-talet och under åren 1556–1558.  

Den föreliggande utgåvan har gjorts i samarbete mellan Åbo museicentral, Numismatiska Föreningen i Finland och Svenska Numismatiska Föreningen. Samtliga bidrag i boken ges ut på både finska och svenska. 

Medeltida silvermynt – myntning på Åbo slott 
Red. Frida Ehrnsten, Petteri Järvi & Tuukka Talvio 
272 s., inbunden, rek pris 40 €
Åbo museicentrals publikationer 88, ISBN 978-951-595-222-6, ISSN 1797-9633 

Boken finns till salu i Åbo museicentralens museibutiker i Apoteksmuseet och gården Qwensel, Biologiska museet, Klosterbacken, Åbo slott och WAM samt i Kansallinen Kirjakauppa. Utgåvan kan även köpas genom Numismatiska Föreningen i Finland och Svenska Numismatiska Föreningen. 

Medeltida silvermynt. Ombrytning: Ulla Kujansuu.