Teknologikampus Åbo söker högskolestuderande som mentorer för Beyond 2030 Challenge- vetenskapstävling för gymnasieelever och yrkesstuderande.

Beyond 2030 Challenge en tävling riktat till alla elever i gymnasier och yrkesskolor i Sydvästra Finland för att dyka in i vetenskapens och teknologins värld. Det ambitiösa målet med tävlingen är att hitta kreativa lösningar som kan rädda planeten och människan.

Mentorskap

Alla studenter inom teknik och naturvetenskaper vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Novia kan ansöka om att bli en mentor. Tävlingslagets arbetsspråk kan vara finska, svenska eller engelska.

Mentorer är skyldiga att förbinda sig att sparra, stöda och hjälpa sitt eget projektteam under hela tävlingen. Mentorer måste delta i ett separat gemensamt kick-off-evenemang 9.12.2022 och träffa sitt lag minst två gånger under den första projektperioden (15.12.2022-09.01.2023) och två gånger under den andra projektperioden (20.02.-14.4.2023).

Anmäla med senast 18.11.2022 - turku.fi/beyond2030.