Det sade Åbo stads borgmästare Minna Arve tidigare i höst i en intervju för svenska YLE när hon hade blivit ordförande för nätverket Svenska nu.

Svenska nu

Det nationella nätverket Svenska nu arbetar för en levande tvåspråkighet i Finland, närmaste samarbetsparter är lärare, skolor och andra utbildningsaktörer. Du kan bekanta dig med nätverket i svenskanu.fi-webbsidan.

Nätverket inspirerar och motiverar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet till att använda svenska genom allt från kreativa verkstäder och föreläsningar till teater- och filmprogram, allt det här som en del av skolornas svenskaundervisning.

– Det kan vara bra med en ordförande som inte kommer från Helsingfors som omväxling, konstaterade Arve skrattande. 

Gunvor Kronman, som är ordförande för Svenska nu-nätverkets styrgrupp, konstaterar att det är väldigt positivt att Minna Arve inte bara är en synlig samhällsprofil utanför huvudstaden, utan också aktiv på kommunal nivå. Det tillför enligt Kronman en ny aspekt i profilen som ordförande för Svenska nu.

– Kommunerna har ett stort inflytande på hur mycket resurser undervisningen i svenska får, och vilken status undervisningen har i kommunen. Jag tror att vi där kan få nya perspektiv att jobba med, säger Kronman.

Att kunna använda svenskan och vara svenskspråkig i sin vardag är enligt Arve den viktigaste frågan för att hålla svenskan levande i Finland. Hon konstaterar att hon själv använder svenska så mycket som möjligt med svenskspråkiga vänner och kollegor, eller när det annars behövs.

Arve har länge varit intresserad av det svenska språket och är också väl insatt i de populära språkbads-klassernas verksamhet i Åbo. Som yngre sommarjobbade hon i Sverige och vågade då använda den svenska hon lärt sig i Finland. Att inte glömma bort ord eller uttryck och att visa exempel motiverar Minna Arve att fortsätta använda det svenska språket.

– Jag vill visa att det inte är så farligt om man inte pratar helt korrekt svenska. När jag som borgmästare talar svenska kanske andra också vågar använda språket mera.

– För mig är det en del att vara Åbobo att också använda svenskan, konstaterar Åbos borgmästare.

Man ska kunna få kontakt med staden som organisation på sitt eget modersmål, menar Arve. Det är tyvärr inte alltid är möjligt, men på ett principiellt plan är förståelsen för modersmålets centrala roll viktig. 

Ibland hörs röster om att åbobor med svenska som modersmål procentuellt blivit så få att det är onödigt betungande med svenskspråkighetskrav för tjänstemän och det administrativa maskineriet eller för varie-rande former av kundservice. Till det kommenterar Arve att svenskan är en del av Åbo, trots att de svenskspråkigas antal i staden inte är så stort.

– Jag har alltid sagt att svenskan är en del av Åbos identitet, både förr och nu – det är alltså inte bara en historisk del av staden utan något levande.

Källor som används i nyheterna och mera om Minna Arves ordförandeskap för nätverket Svenska nu:

Svenska Yle (svenska.yle.fi)
Åbo Underrättelser (abounderrattelser.fi)