Från och med 1.1.2023 har den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Åbo bara ett gemensamt elevupptagningsområde. I och med ändringen kan vårdnadshavarna i fortsättningen anmäla sina barn till den skola de själva önskar.

Svenska sektionen har beslutat ändra elevupptagningsområdena i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen så att det från och med 1.1.2023 finns bara ett gemensamt elevupptagningsområde. I praktiken betyder ändringen att vårdnadshavaren fritt kan välja att anmäla sitt barn till Cygnaeus skola, Sirkkala skola eller Braheskolan.

Med ändringen strävar man efter att ge vårdnadshavarna mer valmöjligheter men också att på ett bättre sätt ta hänsyn till att eleven får en enhetlig skolstig från småbarnspedagogiken framåt.

Med ändringen strävar man efter att ge vårdnadshavarna mer valmöjligheter men också att på ett bättre sätt ta hänsyn till att eleven får en enhetlig skolstig från småbarnspedagogiken framåt.

Om antalet sökande överskrider antalet platser i förskoleundervisningen eller klasserna, tillämpas valkriterierna i följande ordning:

  1. Hälsorelaterad orsak eller stödbehov
  2. Skolans tillgänglighet (I bedömningen utgår man från Fölis reseguide och bedömningen görs i första hand enligt en trygg promenadväg och i andra hand från en trygg skolväg med kollektivtrafik.)
  3. Syskon i skolan
  4. Lottdragning