Alltid kan man inte lyckas – och ofta lyckas vi berömvärt. Vi samlade ihop responskanalerna för Åbo stad och högskolorna i Åbo.

Hurdan respons kan jag ge?

Egentligen kan du ge respons på vad som helst! Som studerande ger man ofta respons om till exempel kurser direkt till undervisningspersonalen. Vi lever dock i en gemenskap även utanför undervisningssituationen och du kan också ge respons om evenemang, studiemiljön eller påverkningsmöjligheter. Du kan även ge respons till Åbo stad.

I vår stad jobbar ett stort antal experter och professionella med ärenden som berör studeranden och de hjälper oavsett vad ärendet gäller. Om du alltså vet att ditt ärende gäller till exempel jämställdhet kan du kontakta den person som ansvarar för ärendet eller kontaktpersonen för trakasserier. 

Hur går mitt meddelande vidare?

Vilken kommunikationskanal eller kommunikationssituation som helst innebär en möjlighet att ge respons. Meddelandet kan skickas i sociala medier, till en allmän e-post eller med en kontaktblankett. Vi samlade en lista över responskanaler som högskolesamfundets organisationer meddelat till studerande i Åbo.

Om du inte vet var du ska börja kan du kontakta nätverket Study in Turku, varifrån vi styr ditt meddelande i rätt riktning. Du kan kontakta oss via våra konton på Instagram och Facebook.

Det lönar sig alltid att ge respons! Berätta alltså hur vi har lyckats!

Högskolornas kontaktuppgifter:

Turun yliopisto – utu.fi
Åbo Akademi – abo.fi
Turun ammattikorkeakoulu – turkuamk.fi
Yrkeshögskolan Novia – novia.fi
Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak – humak.fi

Student- och studerandekårernas kontaktuppgifter:

Turun yliopiston ylioppilaskunta – tyy.fi
Åbo Akademis studentkår – studentkaren.fi
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO – opiskelijakunta.net
Novium – Studentkåren vid Yrkeshögskola Novia – novium.fi
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO – humako.net

Åbo stads feedbacktjänsten:

turku.fi/palaute