Hur såg Slottsparken i Åbo ut för tvåhundra år sedan? Hurdant var livet i och runt slottet? Vem bodde och arbetade här? En ny digital upplevelse med förstärkt verklighet öppnar tittluckor in i historien på ett innovativt och roligt sätt. Helheten Slottsparken 1827 kan upplevas i appen Tarina.

Slottsparken 1827

  • Innehållshelheten ges ut i Tarina-appen.
  • Appen kan laddas ner i Google Play och App Store.
  • Slottsparken 1827 öppnar i appen lördagen den 12 november 2022. 
  • Slottsparken 1827 finns tillgänglig på svenska, finska och engelska. 

Åbo museicentral och Museum för historia och framtiden har tillsammans med Åbobaserade techbolaget CTRL Reality Ab producerat en helhet med historieberättande i förstärkt verklighet (AR). Helheten, som baserar sig på den digitala modellen av Åbo år 1827, är tillgänglig i Tarina-appen. Appen kan laddas ned i Google Play och App Store, och Slottsparken 1827 kan upplevas via appen från och med lördagen den 12 november 2022. 

Åbo slott har varit en dominant del av inloppet till staden i mer än 700 år. Miljön kring slottet har dock förändrats avsevärt under århundradena. Den nuvarande Slottsudden och hamnområdet utgörs av schaktmassa, som förvandlat hav till land. Den digitala upplevelsen som utspelar sig i Slottsparken år 1827 gör det allt tillgängligare att bekanta sig med Åbo slotts historia ur ett helt nytt perspektiv. 

– Den här appen gör det möjligt att berätta om historien på ett nytt och lättillgängligt sätt, och det virtuella innehållet passar utmärkt för till exempel skolklasser. Dessutom är det jättehäftigt att även denna tidsperiod nu lyfts fram. Slottet är ju trots allt mycket mer än bara medeltid, säger amanuens Susanna Lahtinen från Åbo stads museitjänster. 

Innehållshelheten om Slottsparken kan upplevas på svenska, finska och engelska. I berättelserna guidas användaren av Charlotta Rosenberg och Bengt Selin, som lever sig in i roller från 1827. Deras berättelser ur historian lyfter fram liv och leverne i området.

Ny teknik möjliggör ett nytt sätt att berätta 

Det Åbobaserade techbolaget CTRL Reality Ab ansvarar för Tarina-appen och det tekniska utförandet av Slottsparken 1827. Appen sammanlänkar storytelling, spelelement och olika delar ur den fysiska miljön. Den guidar användaren på en promenad genom Slottsparken, och den förstärkta verklighetens scener aktiveras utgående från var i parken användaren befinner sig. Rymningsspelet Pelasta Turku!, som utspelar sig i stadskärnan, har tidigare förverkligats med Tarina-appen.

– Förstärkt verklighet gör det möjligt att kika in i en annan tid genom den ruta som din egen mobilapparat utgör. I promenaden som nu förverkligats sammanbinds slottsguidernas historieberättande med smakbitar ur 3D-modellen av området. Det är väldigt roligt för oss att få vara med om att skapa nya teknologiska lösningar för Åbo museicentral och i synnerhet med tanke på det kommande Museum för historia och framtiden, berättar verkställande direktör Teijo Lehtonen från CTRL Reality Ab.

Appen gör historiska miljöer till en del av landskap i dagens Åbo. Bild: Åbo museicentral & CTRL Reality Ab.

Promenaden Slottsparken 1827 är baserad på stadsmodellen och omfattande forskning

Som en del av projektet Museum för historia och framtiden har Åbo stad låtit göra en 3D-modell av stadsmiljön så som den såg ut före branden år 1827. Modellen kan utnyttjas till exempel för videoproduktion och bildmaterial av stadsmiljön under tidigt 1800-tal samt för olika applikationer. 

– Nya teknologier som 3D-modeller gör helt ny museiverksamhet möjlig. Stadsmiljön förändras oundvikligen med tiden eller som en följd av stora omvälvningar. Före branden år 1827 var Åbo mycket olik staden som vi ser idag. Slottsparken 1827 är ett experiment på hur vi kan introducera tidsperioden i dagens omgivningar, säger projektchef Joanna Kurth från Museum för historia och framtiden. 

3D-modellen bygger på ett omfattande forskningsmaterial. De avbildade byggnaderna grundar sig i huvudsak på brandförsäkrings- och inspektionsdokument från och med medlet av 1700-talet, som gjorts upp över tomtbeståndets byggnader. Lantmäteridirektör Johan Tillbergs karta med tomtindelningar från 1808 samt en terrängkarta över dagens Åbo har fungerat som grund för modellen.

Fil. dr, arkitekt Panu Savolainen har ansvarat för forskningsarbetet, och Åbo museicentralens forskare har deltagit med att ta fram informationsinnehåll. Zoan Ab har varit partner i modellarbetet. Vidareutveckling av modellen är under planering, och helheten kan kompletteras med nya forskningsrön.