Evenemanget Ekumenisk jul i Åbo ordnas i år i Åbo domkyrka torsdagen den 15 december 2022 kl. 18.00. Temat för 2022 är fred och hopp. Det humanitära budskapet kommer staden Florens borgmästare Dario Nard som är ordförande för organisationen Eurocities.

Publik är välkommen till evenemanget.

Inspelningen av evenemanget visas på TV1 på julafton före utlysningen av julfreden och kan därefter också ses på Yle Arenan. På grund av TV-inspelningen ber vi publiken komma till kyrkan senast kl. 17.40.

De kyrkliga ledarna framför en gemensam fredsvädjan

Temat för den ekumeniska julen i år är fredens och hoppets budskap till oss alla: "Jag skall ge er en framtid och ett hopp" (Jer. 29:11).

Det humanitära budskapet ges från Florens borgmästare Dario Nard. Han är ordförande för Europas största stadsnätverk, Eurocities. Sedan kriget i Ukraina bröt ut har Nard tydligt tagit ställning för freden och för det ukrainska folket. Florens är Åbos vänstad sedan 1992 och i samband med Nardes besök firas också vår trettioåriga vänskapsrelation.

Kyrkosamfundens ekumeniska fredsvädjan i Domkyrkan framställs av ärkebiskopen för Helsingfors och hela Finlands ortodoxa kyrka Leo, av kyrkosamfundschefen för Baptistkyrkan i Finland Jari Portaankorva som representant för de fria kyrkosamfunden,av fader Marco Pasinato från Helsingfors katolska stift samt ärkebiskop Tapio Luoma från Åbo och Finlands evangelisk-lutherska kyrka.

Under evenemanget uppträder sångaren Maria Ylipää samt Åbo Akademis studerandekörer Florakören och Brahe Djäknar. Åbo filharmoniska orkester leds av Olli Mustonen. Organist är Markku Hietaharju och kantor Jukka Pietilä.

Kollekten samlas in via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond för att hjälpa dem som lider av kriget i Ukraina.

Skicka SMS: AUTA10 (10 euro) till numret 16499
Donera till numret med MobilePay: 44533
Donera till konto FI 33 1572 3000 5005 04, meddelandereferens: Ukraina

Insamlingstillstånd: Fastlandsfinland RA/2019/723, i kraft 1.1.2020–31.12.2024. ’Åland ÅLR-2021/7856, i kraft 1.1–31.12.2022.

Nyckelord: