Julgranen 2022 framför Åbo domkyrka skänktes av Pirkko och Jouko Tuomola från Mellilä i Loimaa. Granen är 23 meter hög och 55 år gammal. Julgransbelysningen tänds lördagen den 26/11. och de brinner fram till tjugondag Knut.

En gran som uppfyller de stränga kraven för landets främsta gran hittades i år på Pirkko och Jouko Tuomolas gård i Mellilä. Nerhuggningen av trädet blev en stor framgång och trädet transporterades säkert till Åbo domkyrka. Den 62 kilometer långa resan från Mellilä till Åbo gick också utan problem. På förhand var byggplatschefen för Kuntec Ab, Jaana Saraste, mest orolig för den hårda vinden.

(bild: Kalevi Grönlund, Kuntec Oy)

23-metersgranen vägde 3 400 kilo vid trädfällningen. 55 år räknades som trädets ålder. 

(bild: Kalevi Grönlund, Kuntec Oy)
  • ålder: 55 år
  • längd: 23 meter
  • vikt: 3 400 kilo

Guddottern modern delgav trädet

Den präktiga granen i Tuomolas gårdsområde i Mellillä har passat väl in bland gårdens många tallar och björkar. Dess grenar räcker sig långt och granen kunde göra mycket skada om den föll till på någon av gårdens byggnader. Det har länge varit klart för Tuomolas att granen kommer att behöva fällas de närmaste åren. Parets guddotter Katariina Väljälä, anmälde trädet till Kuntec i höstas och trädet granskades efter det.

- Melliläs gran uppfyllde kriterierna bäst. I höstas efterlyste vi en julgran och fick många förslag på en lämpliga träd. Nu har vi många bra kandidater till julgranarna de kommande åren, gläds Jaana Saraste från Kuntec.

Katariina Väljälä, Pirkko och Jouko Tuomola

På lördag tänds lamporna

Vid trädfällningen sågas två skivor från trädets stam, varav den ena behålls givaren av trädet och den andra behålls av Åbo stad. Trädet får 723 LED-lampor på sina grenar. Ljusen tänds under första advent lördagen den 26.11. och får hållas tända till tjugondag Knut.

(Bild: Kalevi Grönlund, Kuntec Ab)

Granklabbar i present

Efter jul kan givaren av granen få stammen för eget bruk om han så önskar. Tuomolas har tillräckligt med ved från sin egen bakgård för de tre eldstäderna i deras hus, så de skulle vilja donera granen. Stadsmiljösektorn vill uppfylla Tuomolas önskan och landets främsta gran årsmodell 2022 kommer att ge glädje och värme under längre tid till minst ett hem. Granen kommer att huggas till klabbar och lottas ut efter trettondagen på stadens Facebooksida.

Jaana Saraste, Kuntec Ab

Långa traditioner

Åbo stad anordnar en gran till domkyrkan varje jul. För första gången lyste en gran upp Domkyrkstorget år 1900 och julgranen blev en tradition på 1930-talet.

  • Kuntec Ab tar med och reser granen vid kyrkan 
  • Destia Ab sköter belysningen av granen 
  • Åbo stad ansvarar för inköp och skötsel av granen

transportrutt till kyrkan
julstaden Åbo
Yle Areena
Turun Sanomat

 

Stadsdel/Område: