Biskopsgatans gatuområde vid Svante Dahlströms parkdunge förvandlas till en trivsam vinterplats 28.11.2022–28.2.2023. Vinterplatsen blir ett ställe där invånarna, stadsborna och resenärerna kan koppla av och vistas. Syftet med försöket är att uppmuntra stadsborna att vara ute och röra på sig även under vintern.

– Redan under ett par vintersäsonger har de röda bollarna som hängts upp på träden i Svante Dahlströms parkdunge glatt stadsborna. Nu när Biskopsgatan på andra sidan av parkdungen avstängs för biltrafiken för tiden vinterplatsen hålls öppen, är det lätt och tryggt att stanna för att avnjuta stämningen, berättar projektkoordinator Katariina Salokannel.

Till vinterplatsen hämtas möbler och krukor som har använts även på Kristinegatans sommargata. I dem planteras växter som tål vintervädret, såsom ljung och barrträd. Målet är att vinterplatsen utnyttjas småskaligt för verksamhet och evenemang som lämpar sig för områdets karaktär och som inte stör invånarna i området.

Vi hoppas att invånarna bidrar med önskemål och idéer för evenemang i området.

–Vi hoppas att invånarna bidrar med önskemål och idéer för evenemang i området. Invånarna kan förstås också själv ordna vad de vill för verksamhet på vinterplatsen, säger projektchef Tuija Alihaanperä.

Besök på vinterplatsen kan kombineras med det övriga evenemangsutbudet i Gamla Åbo. I Åbo domkyrkan ordnas de populära julsångtillfällena varje vecka i december, från och med 1.12. Då sjungs det julvisor på samiska. Sibelius-museet erbjuder flera konserter i början av december och utställningar om Pehr Kalm och om gitarrer pågår fram till årets slut. I gallerier i gamla Åbo finns intressanta utställningar. Vid besöket till Gamla Stortorgets julmarknader rekommenderar vi att man går över Nylandsgatan och tillbringar en fridfull stund på vinterplatsen.

Respons samlas in via tjänsten Kerro kantasi

Genomförandet och påverkningarna av vinterplatsförsöket bedöms efter att försöket har avslutats. Under försöket kan stadsborna lämna sina åsikter om vinterplatsen till tjänsten Kerro kantasi. Förfrågan öppnas 29.11. Invånarna i området skickas dessutom en separat förfrågan efter försöket har avslutats.

Vinterplatsen genomförs som samarbete av Scale-up-projektet och Spetsprojektet för utvecklandet av centrum. Åbo stad deltar under åren 2021–2025 i det internationella projektet Scale-up som genomförs i samarbete med stadsområden i Madrid och Antwerpen. Projektet stödjer utvecklande av användarcentrerade mobilitetslösningar. Inom ramen för projektet genomför Åbo stad tio åtgärder som handlar om hållbar mobilitet. En av åtgärderna är vinter som mobilitetsårstid.

Ett mål i utvecklande av gamla Åbo, som är en del av spetsprojektet för utvecklande av centrum, är att göra området trivsammare och dess offentliga stadsrum ännu mer öppet och energiskt. Inledning av utredningsarbete för att omvandla Biskopsgatan till gårds- eller cykelgata har också nämnts till en åtgärd som ska främjas. Försöket med vinterplatsen stödjer detta utredningsarbete.

Scale-up-projektet sammanfattar alla vinteraktiviteter på webbsidan www.turku.fi/talvi (på finska)

Tjänsten Kerro kantasi från 29.11: kerrokantasi.turku.fi/vinterplats