Anmälningen till den svenska förskoleundervisningen i Åbo läsåret 2023–2024 sker elektroniskt under tiden 2.–15.1.2023.

Förskolan inleds den 10.8.2023, och verksamheten följer skolornas läsår. Förskoleundervisningen är avgiftsfri, och ges fyra (4) timmar per dag mellan 8.30–12.30.

Till förskoleundervisningen anmäls barn som är födda 2017, rätten till förskoleundervisning gäller även barn födda 2018 som överförs till den 11-åriga läroplikten. Barn som inte har en placering i kommunal småbarnspedagogik och är i behov av kompletterande småbarnspedagogik utöver förskoletimmarna behöver även lämna in en elektronisk ansökan till småbarnspedagogiken.

Förskoleundervisningen anordnas vid

  • Braheskolan Djupdikesvägen 27
  • Sirkkala daghem och förskola, Sirkkalagatan 20
  • Cygnaeus daghem och förskola, Skolgatan 10

Vi önskar alla blivande förskolebarn med föräldrar hjärtligt välkomna till förskolorna!

De svenskspråkiga skolorna inom den grundläggande utbildningen är indelade i ett elevupptagningsområde från 1.1.2023. Det betyder att vårdnadshavarna kan välja till vilken förskola eleven anmäls. För att förverkliga en enhetlig lärostig från förskola till skola är strävan att de barn som inleder sin förskola i anslutning till respektive skola skall kunna fortsätta sin skolgång där.

Förskolebesluten skickas till hemadressen inom februarimånad och vårdnadshavarna bör bekräfta platsen till enhetschefen på respektive förskola inom två veckor från mottagandet av beslutet. Bekräftelsen kan med fördel sändas med e-post. Förskoleundervisning för barn i behov av skiftesverksamhet ordnas på svenska i daghemmet Port Arthur på Sofiegatan 7.

Redan nu kan man få en inblick i förskolorna som presenterar sin verksamhet på enhetsvisa sidor på svenska småbarnspedagogikens egna Pedanet. Sidorna finns på peda.net/turku/barnen.

Tilläggsuppgifter gällande antagningskriterier finns på stadens hemsida. Ytterligare information ges av servicechefen för svenskspråkig fostran och undervisning Hanna Karlsson samt enhetscheferna vid respektive förskola.

Barn som är födda 2018 och ska inleda den två-åriga förskolan i augusti 2023, informeras skilt under våren 2023.

Vi önskar alla blivande förskolebarn med föräldrar hjärtligt välkomna till förskolorna!