Insamlingen som Åbo stad ordnade 7–10.12.2022 för att hjälpa invånarna i Charkiv samlade in en stor mängd el- och uppvärmningsutrustning. En långtradare med 29 europapallar är på väg till Charkiv i Ukraina, med en volym på 76 m3 och en vikt på cirka 8 ton. Såväl enskilda personer, kompisgäng, samfund som företag har velat hjälpa ukrainarna konkret inför julen. Sammanlagt deltog 122 donatorer.

På bilden ÅYI:s studerande i servicelogistik Anna Botskova, Samuli Saarinen som donerat ett aggregat på uppdrag av de anställda inom Åbo stads ansvarsområde Stadsplanering och markegendom, samt ÅYI:s timlärare Jani Forsström vid Charkivinsamlingen fredagen den 9.12.2022. Bild: Irene Pendolin

Transporten omfattar 86 aggregat, 159 värmare och 19 vattenpumpar, kökstillbehör samt en liten mängd övriga saker, såsom elfiltar och ficklampor. Som donationer fick man både nya och använda aggregat och värmare. Även vinterkläder ock leksaker insamlade av Suomen Ukrainalaiset ry har packats med.

– Jag vill varmt tacka alla människor, företag och samfund som deltagit i insamlingen. Er vilja att hjälpa har varit rörande och kommer förhoppningsvis att bidra med en lite varmare jul till Åbos vänstad Charkiv, där situationen med el och värme är mycket kritisk, säger Åbos borgmästare Minna Arve.

Donatorernas namn har med deras tillstånd publicerats på Åbo stads webbplats:

Transporten från Åbo till Charkiv genomförs i samarbete med Suomen Ukrainalaiset ry. Andra samarbetspartners i Åbo är Åbo yrkesinstitut, Åbo handelskammare och Turun Yrittäjät.

Oleksandr Kharinov, Henri von Adlerkrone och Oleksandr Kuzmuk från Suomen Ukrainalaiset ry packade överlåtna apparater för transport tillsammans med ÅYI:s studeranden. Bild: Irene Pendolin

ÅYI:s studerande möjliggjorde insamlingens logistikarrangemang

Ett stort arbete under hjälpkampanjen har utförts av studerande inom servicelogistik vid Åbo yrkesinstitut, som under fyra dagar tog emot donationer samt packade och vägde dem inför transporten.

– Tack vare ÅYI:s studerande och lärare förlöpte insamlingens logistik effektivt och professionellt från början till slut, berömmer chefen för internationella ärenden Mika Akkanen vid Åbo stad.

– Det var fint att vi tillsammans med de studerande fick möjlighet att delta i detta viktiga projekt. De studerande fick tillämpa det de lärt sig i praktiska arbetsuppgifter, men framför allt fick vi för vår del göra något konkret för ukrainarna, berättar Marko Männikkö, timlärare i logistik vid Åbo yrkesinstitut.

Närmare information om bidragstransportens ankomst till Charkiv i Ukraina publiceras senare på Åbo stads webbplats på adressen www.turku.fi/ukraina

Mariana Kuzmenko, som studerar servicelogistik vid ÅYI flyttar el- och uppvärmningsutrustning som donerats med truck till Charkivinsamlingen. Bild: Irene Pendolin

Många enskilda personer, kompisgäng och familjer deltog i insamlingen

Utöver donationer från företag och sammanslutningar fick Charkivinsamlingen även många donationer från vanliga människor, kompisgäng och familjer. Alla motiveras av önskan att kunna hjälpa Ukraina och ukrainarna på ett konkret sätt.

Karl Nurro överlämnade tillsammans med sitt arbets- och kompisgäng ett nytt aggregat till insamlingen.

– Kriget påverkar civilbefolkningen mycket och nu när vädret blir kallare finns där ett stort behov av hjälp. Det känns fint att kunna hjälpa på något konkret sätt, säger Nurro.

ÅYI:s timlärare i logistik Jani Forsström och studerande Saku Sironen tog emot aggregatet som Nurro hämtade.

– Det här är ett fantastiskt tillfälle att få utföra riktigt arbete för en viktig och bra sak. När elnäten har kollapsat där i Charkiv och människorna saknar uppvärmning är all hjälp nödvändig, begrundar Sironen.

En annan studerande i servicelogistik, Severi Puronen, tog emot aggregatet som Asko Laaksonen hämtade.

– Vi är med på grund av önskan att hjälpa, och det behöver de verkligen i Ukraina, summerar Laakso.

ÅYI:s timlärare Jani Forsström, Karl Nurro och ÅYI:s studerande Saku Sironen. Bild: Irene Pendolin

Insamlingen till Charkiv är en del av den internationella kampanjen Generators of Hope

Åbo stads insamling av bidrag till Charkiv är en del av det internationella Eurocities-nätverkets kampanj Generators of Hope till förmån för Ukraina. Kampanjen inleddes i november av Eurocities ordförande, Florens borgmästare Dario Nardella och Europaparlamentets talman Roberta Metsola.

Borgmästare Nardella bjöds in till Åbo för att framföra det humanitära budskapet under den Ekumeniska julen som spelades in den 15.12.2022. I samband med besöket undertecknade Åbos borgmästare Minna Arve och borgmästare Nardella en uppdaterad version av det 30-åriga vänortsavtalet mellan Åbo och Florens.

Asko Laakso och ÅYI:s studerande Severi Puronen vid Charkivinsamlingen. Bild: Irene Pendolin