Försäljningen av mellanmål i skolorna fortsätter. Den egna skolan kan ge mer information om tidpunkten för mellanmålsförsäljningen. Obs! Kontonumret har ändrats 1.1.2023.

Mat till Åbo skolor och daghem kommer i framtiden att produceras av Kaarea.

Kontonumret som används för att köpa mellanmålskort och lunchbiljetter kommer att ändras, 1.1.2023 används Kaareas kontonummer FI40 5716 9020 0778 43.  

Betalningsmottagaren ändras från Arkea Ab till Kaarea Ab. 

I referensfältet ska skrivas: mellanmålskort, kortanvändarens för- och efternamn samt elevens klass så att informationen om betalningstransaktionen kan riktas till kortet som ska överlämnas.  

Mellanmålskort som köpts under 2022 är giltiga under vårterminen. 

Instruktioner, vårdnadshavare 

  1. Betala mellanmålskortet till Kaareas konto, kontonummer FI40 5716 9020 0778 43 
  2. Belopp 20 € 
  3. Referens: mellanmålskort, kortanvändarens namn, förnamn, efternamn och klass 
  4. Förvara kvittot på betalningstransaktionen. 

Eleven 

Visar transaktionskvittot eller ett foto på kvittot för kökspersonalen under mellanmålsförsäljningen och får ett kort från köket. 

Mellanmålskort som köpts på hösten med ett resterande saldo kan användas för mellanmålsköp under vårterminen 2023. 

Vänligen kontrollera med din skola för mer specifika tider för mellanmålsförsäljning.

Feedbackkanal: asiakaspalvelu@kaarea.fi

Meny: Kaareas menysida