Småbarnspedagogikens klientavgifter sjunker. Inkomstgränserna som står som grund för avgifterna höjs med 33 procent. Förändringen träder i kraft 1.3.2023.

I och med att inkomstgränsen höjs sjunker klientavgiften

Grunderna för klientavgiften är familjens storlek, det timantal man valt inom småbarnspedagogiken och inkomsterna för de vårdnadshavare som bor i samma hushåll. Då man höjer inkomstgränserna sjunker klientavgiften och de lägsta klientavgifterna kan falla bort helt och hållet.

Prissänkningen gäller också för privat vård som ordnas med servicesedel.

Sänkningen av klientavgifterna är ett stöd till barnfamiljerna

Syftet med sänkningen av klientavgifterna är att förbättra barnfamiljernas köpkraft och stöda barnfamiljer med låga och medelhöga inkomster eftersom levnadskostnaderna och elpriset stigit kraftig. Genom att sänka avgifterna strävar man också efter att öka deltagarantalet inom småbarnspedagogiken.

Åbo stad skickar beslutet om småbarnspedagogikens nya klientavgift till vårdnadshavarna i mars 2023, i första hand elektroniskt via suomi.fi–tjänsten. Ifall man ännu inte tagit suomi.fi–tjänsten i bruk rekommenderar Åbo stad att man tar tjänsten i bruk senast i början av mars 2023.