På Åbos förnyade Salutorg finns det nu utrymme även för nya företagare! Inför sommaren 2023 öppnar Åbo stad fyra nya säsongsförsäljningsplatser på Salutorget. På platserna får man sälja glass eller andra sommarläckerheter samt vara med att göra vårt Salutorg ännu trivsam-mare än förut!

Mer information

Servicehelheten för stadsmiljö hyr på konceptbaserat anbudsförfarande ut försäljningsplatser till fyra nya företagare på Åbo salutorg.

Priset för säsongsförsäljningsplatsen är 5 000 € + moms för sommarsäsongen 1.4–30.9.2023. El ingår i priset under den första säsongen. Vid två av försäljningsplatserna finns det avloppsanslutning, vid de två andra saknas det. Du beaktar väl detta vid valet av försäljningsplats.

Alla försäljningsplatser är cirka 30m² i storlek och i dem ingår sex kundplatser fastställda av hälsovårdsmyndigheten. För flera kundplatser kan man separat ansöka om terrasstillstånd.

Då man utvärderar koncepten beaktar man försäljningsställets visualitet, ett sortiment utöver det sedvanliga samt en affärsidé som passar torget. Vid valet kan man även beakta livsmedelstillsynens officiella beslut. Berätta i din ansökan kort om dina erfarenheter av säsongsförsäljning och bifoga din visuella idé med illustrationer samt beskriv noggrant ditt sortiment. Du kan välja två av nedan nämnda platser. Märk tydligt ut det bästa alternativet i din ansökan samt ditt reservalternativ.

På de nya försäljningsplatserna, som uppräknas nedan, är det tillåtet att sälja glassvaror eller andra sommarläckerheter – för traditionell handel med livsmedel gäller andra priser och lägen.

Sommarcafé 1

 • placering på Köpmansgatans sida
 • valfri försäljningsriktning
 •  avloppsanslutning saknas

Sommarcafé 2

 • placering på Universitetsgatans sida, i närheten av springbrunnen
 • försäljningsriktning mot springbrunnen
 • avloppsanslutning finns

Sommarcafé 3

 • placering nära torgets centrum
 • triangelformad försäljningsplats mot diagonalen
 • avloppsanslutning finns

Sommarcafé 4

 • placering på Auragatans sida, bakom blomsterförsäljningen
 • valfri försäljningsriktning
 • avloppsanslutning saknas

Förändringar i kartbilden nedan är möjliga beroende på placeringen av de övriga aktörerna på torget (bekräftas i april 2023)

 

Fritt formulerade hyresanbud bör lämnas in per e-post senast kl. 21 den 28 februari 2023 på adressen kaupunkiymparisto@turku.fi

 • skriv ”Kausimyyntipaikkatarjous” (Anbud för säsongsförsäljningsplats) på ämnesraden i meddelandet
 • till anbudet bör bifogas en bild av försäljningsplatsen och en utredning av konceptet
Nyckelord: