Väggen till transformatorstationen i Svante Dahlströms parkdunge blev dekorerad med barnens djurkonstverk. Konstverken har utarbetats av tre av närområdets daghem. Utställningen Superhjältar på vinterplatsen pågår 17.2–12.3.2023.

Superhjältar på vinterplatsen

Utställningen  17.2.–12.3.2023

Svante Dahlströmin parkdunge, Biskopsgatan 7, Åbo

På Biskopsgatan där tre konstverk hängs upp på väggen till transformatorstationen i Svante Dahlströms parkdunge för att ge glädje till invånarna på området och stadsborna. Konstverken har skapats av de 4–7 åriga barnen på tre daghem på närområdet. Grupperna på daghemmet Folkhälsan Kastanjen och vid daghemmet Tuomaansillan päiväkotis enheter på Garvargården och Rektorsåkersgatan skapade glada och färggranna målningar tillsammans med konstnär-konstinstruktör Katja Mesikämmen.

- Barnen deltog med entusiasm. De tog penslar i handen och började måla. Att måla på en stor yta och att måla stora bilder var dock nytt för dem. Min uppgift var att uppmuntra dem att måla, berättar Katja Mesikämmen.

Medan de målade djur för vinterplatsen, hittade barnen på namnet med superhjältar. De tyckte att djuren var superhjältar med hemliga vapen, såsom tigerns rocksolglasögon eller elefanten i en orange förklädnad som sprutar vatten.

- Alla tre målningarna är härligt impressionistiska! De är fulla av liv och berättelser i vilka allt omöjligt blir möjligt, säger Katja Mesikämmen glatt.

Tre tummar upp

"Vad är det här för ett djur månntro?" Barn från daghemmet Kastanjen presenterar utställningen Superhjältar på vinterplatsen.

Daghemmen som deltog i projektet är nöjda med konstsamarbetet. De har inte tidigare varit med om ett motsvarande konstprojekt. Konstinstruktören fick beröm för sitt inspirerande arbetssätt som beaktade barnen.

- Barnen tyckte mycket om att måla konstverket. Ett av barnen gav till och med tre tummar upp för konstprojektet, berättar Maria Rike från daghemmet Folkhälsan Kastanjen.

- Det var fint att barnen fick ett sådant här tillfälle att skapa och måla. De hade många idéer och de berättade flera historier om djur medan de målade, berättar Henna Leime från daghemmet Tuomaansillan päiväkotis enhet på Rektorsåkersgatan.

Målet med konstprojektet var att konsten blir en del av barnens vardag, att främja konstens och kulturens tillgänglighet samt att liva upp stadsmiljön och stödja professionella konstnärers arbete.

- Vi ville bjuda in barnen på närområdets daghem att skapa ett gemensamt konstverk samt erbjuda dem en deltagande och inspirerande aktivitet som stärker kreativiteten under ledningen av en professionell konstnär, berättar projektchef för Spetsprojektet för kultur Heidi Pulkkinen.

Projektet genomfördes som samarbete mellan Åbo stads Spetsprojekt för kultur och Spetsprojekt för utvecklandet av centrumområdet, och det ingår i vinterplatsförsöket. Vinterplatsförsöket pågår till 28.2.2023.