Stadsfullmäktige i Åbo godkände den 12 december 2022 Åbo stads integrationsprogram för åren 2022–2025. Nu samlar man in återkoppling och idéer av Åboborna utgående från vilka man kommer att uppdatera programmet under våren 2023.

Åboborna kan ge återkoppling, komma med idéer och synpunkter till Åbo stads integrationsprogram. Återkopplingen samlas in via tjänsten ”Kerrokantasi” (Säg din åsikt) fram till den 31 mars klockan 16.00.

I tjänsten kan man presentera åsikter, tankar och förslag till det kommande uppdaterade programmet. Det är också möjligt att kommentera och vidareutveckla andras idéer. All saklig återkoppling beaktas.

Man samlar in kommentarer av kommuninvånarna, stadens tjänstemän och förtroendepersoner, medlemmar i påverkningsgrupper samt aktörer inom organisationer och föreningar. Utgående från återkopplingen sammanställer man en ny version av programmet som överlämnas till fullmäktige för behandling och godkännande under våren 2023.

Dela dina synpunkter på integrationsplanen - Kerrokantasi (turku.fi)

Nyckelord: