Torsdagen den 16 februari 2023 firas studentevenemanget Pikkulaskiainen i hela staden. Finlands största och isigaste studentfestival samlar högskolestuderande från alla håll i Finland till vintriga Åbo. Festivalen arrangeras för studerande av 200 studerande från handelshögskolan.

På Köpmansgatan har man byggt en rutschbana, Salutorget har förvandlats till festivalområde och Åbo centrum fylls av tusentals studerande. Pikkulaskiainen har börjat och appro-studerandena njuter av tillvaron. Pikkulaskiainen är studerandenas vinterfestival som går ut på att deltagarna orienterar i staden med hjälp av en approkarta och på Salutorget och i Gatorade Center samt på åtta andra efterfestplatser spelar olika band. Festyran ackompanjeras dessutom av pulkaåkning mitt i staden, i år har man byggt pulkabacken på Köpmansgatan.

Åbo är en verklig studentstad, var femte Åbobo är studerande. Pikkulaskiainen är Finlands största vinterfestival som lockar över 13 000 studerande till staden. Stadsrummet omvandlas lätt till en arena för studentfestivalen och leder tusentals studerande längs gatorna från restaurang till restaurang. Genom att köpa drycker får man märken på approkartan, men man kan också samla märken genom att äta lunch på Unica och Kårkafeets studentrestauranger.

Overallernas färger visar vad och vid vilken högskola de studerandena studerar. Pikkulaskiainen samlar studerande från olika håll i Finland till Åbo. Photo: Kim Ibsen.

På en dag bygger man upp Festivalen mitt i staden

Festivalen kulminerar på det nya Salutorget där man dagen före evenemanget byggt upp evenemangsområdet och pulkabacken. Valtteri Vuori har med sitt team ansvarat för uppbyggandet av hela evenemangsområdet och pulkabacken på Köpmansgatan. Byggteamet bestod av 20 personer, men hundra frivilliga talkoarbetare har hjälpt till med byggandet. "De frivilliga talkoarbetarna har gjort ett oersättligt arbete. Utan dem hade vi inte kunnat skapa evenemanget", säger Vuori tacksamt.

Ett tävlingslag väntar på sin tur att åka i pulkabacken. För maskinteknikstuderandena vid Åbo universitet räckte inte poängen till seger trots farten.

På Köpmansgatan har man byggt en backe för den traditionella pulkatävlingen. I år var det Opossum ry:s handledarstuderande från Östra Finlands universitet som tog hem segern i tävlingen. Man behöver inte åka långt för att få snö till pulkabacken. Den kommer från ishallar i närheten, som t.ex. Gatorade Center. Den traditionella pulkatävlingen växer för varje år och ner för backen åker de mest fantasifulla åkdon. Vuori konstaterar att deltagarnas satsning på pulkatävlingen berättar om entusiasmen för evenemanget. "Pulkakreationerna blir finare för varje år!" Bland annat susade bussar, opossumar och rymdfärjan X-wing känd från Star Wars-filmerna ner för backen.

Kunskaper om evenemangsproduktion under studietiden

200 studerande från Åbo handelshögskola deltog i arrangerandet av Pikkulaskiainen. Evenemanget är en festival bland andra och de som är med och arrangerar det lär sig färdigheter som behövs inom evenemangsbranschen. "Pikkulaskiainen erbjuder en fantastisk möjlighet att bekanta sig med arrangemangen kring en festival. Trots att jag har teknisk bakgrund innebär ansvaret för hela festivalområdets teknik och infrastruktur en helt ny dimension, konstaterar Vuori.

Matilda Hyytiäinen ja Valtteri Vuori - Pikkulaskiainen 2023.

För Matilda Hyytiäinen betyder skapandet av evenemanget arbete, men det ger också en chans att ta en paus från studierutinen. "Om jag skulle söka arbete inom evenemangsbranschen är det här en bra merit. Jag studerar redovisning, men här har jag fått bekanta mig med en helt ny värld för jag ansvarar för planeringen och genomförandet av serveringen på evenemanget", säger Hyytiäinen för att beskriva det mångsidiga kunnande som man lär sig när man arrangerar Pikkulaskiainen.

Lättillgängliga trakasseriombud

Evenemanget är ett glatt upptåg för alla deltagare. För att evenemanget ska vara roligt och löpa bekymmerslöst är det nödvändigt att evenemangsdeltagarna följer evenemangets etikett och de etiska regler som studerandena vid Åbo handelshögskola har sammanställt. När alla följer Pikkulaskiainens etikettsregler "pikkuetiketti" kan festivaldeltagarna känna sig trygga. Enligt etiketten ska alla ta hand om sig själva, varandra och miljön.

Förutom etiketten erbjuder evenemanget lättillgängliga trakasseriombud. "Trakasseriombuden fungerar som en länk mellan besökarna och evenemangets säkerhetspersonal, förklarar Matilda Hyytiäinen som är ett av evenemangets trakasseriombud. Evenemangets approkarta innefattar 115 programpunkter i centrum och för samordningen av hjälpen behövs utsedda personer för att t.ex. kalla ordningsvakter till platsen vid behov.

"Trakasseriombuden är ett konkret sätt att visa att de etiska reglerna inte endast stannar på pappret. Hjälpen har ett ansikte och i stället för att få kontakt med ett allmänt kundtjänstnummer får man kontakt med en person", konstaterar Hyytiäinen. Man samlar även in information med hjälp av ett frågeformulär vars svar man analyserar efter evenemanget.


Läs mera: pikkulaskiainen.fi