Ett mobilt cykelgarage byggs intill Logomonbron i Åbo, med offentlig konst på två väggar. Konsten väljs ut i tävlingen.

Ytterligare information

projektplanerare Oona Uusitalo, 040 188 3716 

Temat för kostverket är elcykling. Konsten som kommer att finnas på väggarna väljs ut i denna tävling. Tävlingen har nu gått vidare till publikomröstning. 

Vi fick in sex konstverksförslag till tävlingen och urvalsarbetsgruppen valde ut tre av förslagen till omröstningen. I urvalet av det arbete som ska genomföras är effekten av resultatet av publikomröstningen 1/3 och utvärderingen av urvalsarbetsgruppen är 2/3. Arbetsförslagen med observationsbilder och arbetsbeskrivningar finns att se i tjänsten Kerro kantasi, där även röstning sker.  

Åbo stad genomför idé- och genomförandetävlingen inom ramen av USER-CHI-projektet som finansierat av EU:s Horisont 2020-program, som syftar till att främja eldriven mobilitet på olika sätt. 

En av Åbos mest centrala uppgifter i projektet är att skapa en översiktsplan för elladdning som täcker hela staden. Dess syfte är bland annat att stödja samarbetet mellan offentliga och privata aktörer i byggandet av laddningsinfrastrukturen och att påskynda utvecklingen av stadens laddningsnät för att möta det växande behovet. Med planen vill vi också kommunicera att elbilskörningen blir ännu lättare framöver med utvecklingsarbetet. Utöver detta etableras laddingsplatser för små elektriska transportmedel i Åboområdet. 

Det mobila cykelgaraget som byggs nära Logomobron får plats för såväl vanliga cyklar som lastcyklar. I garaget går det bland annat att ladda elcyklar och skotrar samt att serva cyklar på cykelservicestället.  

Bland de som röstat lottar vi ut ett biljettpaket med två gratisbiljetter till Åbo stads museer. 

Omröstning pågår den 6 mars - 26 mars 2023. 

Välkommen att utforska konstförslagen och rösta på din favorit!