Taina Pukari har arbetat över trettio år som barnskötare och älskar sitt jobb. I Åbo stads tjänst har hon varit sedan år 1974.

Den bästa tiden inom småbarnspedagogiken i Åbo

  • Den här nyheten fortsätter serien Den bästa tiden inom småbarnspedagogiken i Åbo som ger röst åt de professionella inom småbarnspedagogiken och lyfter fram arbetets positiva sidor.
  • Vill du vara med? Kolla up: www.turku.fi/sv/basta-tid

Taina Pukari har gjort hela sin yrkeskarriär i Åbo stads tjänst – de senaste mer än 30 åren har hon arbetat som barnskötare på olika daghem. Taina älskar sitt jobb så mycket att hon inte kan ge sig tid att gå i pension även om hon redan hade haft möjlighet till det. Hon säger att hon har sitt drömyrke.

– Det bästa med det här arbetet är barnen, utan vidare! Dagarna är olika varandra och arbetet är betydelsefullt och mångsidigt. Dessutom har vi ett helt lysande team som arbetar för samma mål. Jag kunde inte vara nöjdare, berättar Taina.

Ett bra arbete ger mycket

Arkeologgatans daghem ligger i Jäkärlä och omfattar tre små hemlika enheter. I Tainas grupp finns det 14 barn och till teamet hör förutom hon själv, en speciallärare inom småbarnspedagogik, en lärare inom småbarnspedagogik, en annan barnskötare och för tillfället även en personlig assistent.

– Jag började arbeta vid Arkeologgatans daghem år 1993 och jag har hunnit arbeta inom alla enheter i huset. I den här gruppen började jag för åtta år sedan.

Innan hon började arbeta som barnskötare har Taina bland annat arbetat som daghemsbiträde, städare och ekonomibiträde. Vidare har hon hunnit arbeta som familjedagvårdare. Ursprungligen utbildade hon sig till kokerska men upplevde inte branschen som sin egen. Genast den första praktikperioden i daghem vann över hennes hjärta.

– Som ung tänkte jag inte så särskilt mycket på vilken bra och stabil arbetsgivare staden är, men under årens lopp har man förstått det och lärt sig uppskatta den stabiliteten. Jag har alltid haft bra chefer och fantastiska arbetskamrater. Under de senaste åren har man ordnat arbetsturerna och -uppgifterna så att jag har kunnat fortsätta arbeta. Jag har ännu inte kommit på varför man borde stanna hemma då det är så bra att vara på jobbet, skrattar Taina.

Det är en stor rikedom att man får ge ut av sig själv och göra det arbete man älskar. Man får varje dag uppriktig respons av barnen och drömteamet hjälper en att orka vidare också i de svåra situationerna.

Man lär så länge man lever

Taina har vid sidan om arbetet avlagt daghemsbiträdesexamen som läroavtalsutbildning. Senare har hon deltagit i så många av staden arrangerade utbildningar som möjligt och tagit hand om att uppdatera sitt eget kunnande. Hon har velat lära sig nytt även på fritiden.

Det finns så många trevliga minnen från arbetsåren.

– Visst är arbetet tungt emellanåt men det hjälper då man kan ta det med lite humor. Jag tycker det är en stor rikedom att man får ge ut av sig själv och göra det arbete man älskar. Man får varje dag uppriktig respons av barnen och drömteamet hjälper en att orka vidare också i de svåra situationerna.

Taina har sparat alla arbetsintyg från åren som gått. I vart och ett nämner man som hennes styrkor motivation, flexibilitet, hjälpsamhet och en positiv inställning till livet. Dessa egenskaper har burit långt.

– Till exempel att lära ut hur man beter sig vid måltiden ligger mig nära hjärtat. Vi börjar träningen med en portion som inte är större än ett knappnålshuvud. Träningen att äta med kniv och gaffel börjar småningom och innan förskoleåldern är det redan en bekant syssla. Att lära sig ett gott uppförande är också verkligt viktigt för mig. Bekanta ord för oss är tack, var så god, kan jag få hjälp, kan jag hjälpa och förlåt. I alla hänseenden når man verkligt långt med sitt eget exempel.

Taina rekommenderar barnskötarens yrke för dem som tycker om att arbeta med barn och njuter av ett mångsidigt arbete.

– I det här arbetet avgör den egna inställningen mycket. Jag tänker att ”okej, idag var det en sådan här dag, i morgon är man på bättre humör”.