I Åbo kan resekedjan börja med en fölläri-cykel och fortsätta därifrån med en vattenbuss. I år utvidgades stadscykelnätet ända till Pansio och Perno.

De gula stadscyklarna tog över Åbo stadsbild igen i april. Cyklarna kommer också att glädja under de kommande åren, eftersom det nuvarande kontraktet med Donkey Republic har undertecknats fram till 30.4.2026.

- Avtalet innehåller optioner på ytterligare år, säger Jere Sipponen, projektkoordinator vid Åbo stad.

Det finns cirka 200 fölläri-stationer och totalt 700 cyklar i stadsområdet. I år blev Terveystalo huvudsponsor för stadscykelsystemet, vilket syns på cyklarnas reklamytor.

Allt fler Åbobor omfattas också av stadscyklar, eftersom stationsnätet utvidgades till Pansio och Perno den här säsongen.

- En del av de stora livsmedelsbutikerna i Åbo har förbundit sig att fungera värd för stationer. I framtiden kan man alltså också åka och handla på fölläri-cykel, berättar Sipponen.

Resekedjan stöder användningen av vattenbussar och stadscyklar

Resekedjor kombinerar olika transportsätt under en och samma resa. Inom staden kan resan till exempel börja med en fölläri-cykel och fortsätta med en vattenbuss. För längre sträckor kan du cykla till tågstationen och fortsätta din resa med tåg.

Resekedjor har beaktats vid placeringen av fölläri-stationer. En cykelparkering kom till Kuppis i somras, och busstationen har funnits där redan länge.

Staden reagerade också på problem som orsakas av resekedjor. Till exempel i Varissuo har cyklar samlats i närheten av busshållplatsen, och därför planerar staden infartsparkeringar på området, säger Sipponen.

I Åbo centrum och vid de viktigaste knutpunkterna är fölläri-stationerna fysiska parkeringar. Utanför centrum är stationerna till stor del virtuella.

- De ligger till exempel i anslutning till busshållplatser eller butiker. Det har funnits en önskan att bilda naturliga resekedjor på ett sådant sätt att cyklarna skulle röra sig lite av sig själva. Operatören skulle inte alltid behöva balansera mängden cyklar vid stationerna.

Staden har tittat med operatören på de stationer som var bland de mest populära förra säsongen. På dessa stationer är servicenivån högre, det vill säga mängden cyklar hålls hög med flyttar.

Mer flexibilitet resekedjor med popup-stationer

Fölläri-cyklar ingår i priset på Fölis periodkort. Dessutom har en person som har beställt en månads- eller säsongsprodukt från Donkey Republic rätt att använda stadscyklar som upprätthålls av företaget även i andra finska städer eller utomlands.

- Det är inte omedelbart självklart att även detta stöder resekedjan. 

På stadens servicekarta är det möjligt att se stadscykelstationernas realtidsläge. Små ökningar av antalet stationer kan genomföras under säsongen.

- Vi får fortgående många stationsönskemål. Vi får se från fall till fall om vi kan svara på önskemålet eller inte.

I samband med större evenemang kan resekedjorna också utvidgas genom att man grundar tillfälliga popup-stationer, som har funnits i till exempel i Åbo i samband med Ruisrock och Knotfest.

Sipponen har fått mycket positiv respons om stadscyklarnas drifttid. Tidigare var det tillåtet att cykla i 30 minuter, varefter ytterligare avgifter började snurra, men idag är driftstiden längre.

-Vissa kan ha blivit förvånade över att en stadscykel kostar 6 euro per månad och att man alltid får cykla en timme i taget.