Juha-Matti Sillanpää verkar som områdesspeciallärare inom småbarnspedagogik i Härkämäki–Vienola–Jyrkkälä-området. Genast det första vikariatet han hade på ett daghem for iväg med honom.

DEN BÄSTA TIDEN INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN I ÅBO

  • Den här nyheten fortsätter serien Den bästa tiden inom småbarnspedagogiken i Åbo som ger röst åt de professionella inom småbarnspedagogiken och lyfter fram arbetets positiva sidor.
  • Vill du vara med? Kolla upp: www.turku.fi/sv/basta-tid

Redan under skoltiden lät man Juha-Matti Sillanpää förstå att han skulle klara sig bra med barn. Då han efter armén letade efter vikariat och hittade ett sådant på ett daghem fanns det ingen återvändo.

– Jag kände mig genast välkommen och arbetet gav mig verkligt bra känsla. Jag beslöt att söka studieplats inom branschen och har inte ångrat mig.

Ingen tid att bli mossig

Innan Juha-Matti skaffade sig behörighet som speciallärare inom småbarnspedagogik arbetade han som lärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare. Under sin yrkeskarriär har han regelbundet uppdaterat sin kompetens. Senast utbildade han sig till Neuropsykiatrisk coach.

Juha-Matti framför också ett särskilt tack för de möjligheter till utbildning som Åbo stad erbjuder.

– Det är helt fantastiskt hur positivt staden förhåller sig till utbildning och uppdatering av den egna kompetensen. Det finns verkligt många olika utbildningsmöjligheter.

Han är även i övrigt nöjd med sitt arbete – särskilt med de möjligheter att påverka som det erbjuder och sina arbetskamrater. Kamratstöd erbjuder särskilt det specialpedagogiska VEK-teamet som består av konsulterande speciallärare inom småbarnspedagogiken och vilket Juha-Matti berömmer och kallar för en grupp av stenhårda proffs.

– Fastän alla arbeten har sina egna utmaningar är det bästa att få ha att göra med människor. Alltid lär man sig något nytt och man hinner inte bli mossig i det här arbetet.

Att själv vara mor- och farförälder har också betonat förståelsen av hur viktigt arbete vi egentligen gör med barnen.

Juha-Matti deltar intensivt i den dagliga verksamheten på daghemmen i sitt område. Dessutom hör ett övergångssamarbete med Aunelan koulu till hans arbetsbild.

– Vi arbetar ganska mycket med frågor som berör känslor och beteende. Min uppgift är att se till att alla barn får vara med i verksamheten och att de har möjlighet att verka som fullvärdiga medlemmar av gruppen.

Arbeta med framtiden

De sex största städerna är bekymrade över småbarnspedagogiken och behöver fler än 9 000 nya högt utbildade professionella inom småbarnspedagogik fram till år 2030.

– Det finns enormt mycket god potential och goda verksamhetsmodeller inom småbarnspedagogiken. Därför är det förargligt att branschen blivit utsatt för så mycket negativt prat. Det här arbetet är intressant och roligt och jag anser fortfarande att branschen är ett mycket gott alternativ. Det här om något är ett viktigt jobb.

Då man har arbetserfarenhet från de tre senaste decennierna bakom sig kan man också studera de förändringar som skett inom branschen. Enligt Juha-Matti är den största förändringen tolkningen av vad småbarnspedagogiken representerar. Nuförtiden förstår man att småbarnspedagogiken utgör en viktig del av vägen till lärande och utbildningssystemet – kanske till och med den viktigaste.

– Om man tänker på vad allt ett barn lär sig redan före sitt sjunde levnadsår; att tala, språket, att röra på sig och de emotionella färdigheterna så skulle jag önska att arbetets betydelsefullhet också skulle synas bättre i lönen. Barnen är de på vilka vi bygger vår framtid.

I det civila livet är det viktigaste och trevligaste för Juha-Matti att vara morfar/farfar till fyra barn.

– Att få det första barnbarnet var ett gripande ögonblick som fick en att stanna upp. Hela livsloppet konkretiserades: jag förflyttades framåt i pärlbandet. Att själv vara mor- och farförälder har också betonat förståelsen av hur viktigt arbete vi egentligen gör med barnen.


Text och bild: Teija Murmann

En förkortad version av artikeln är publicerad i Åboposten 2/2023.