Som en del av utvecklingen av hållbar mobilitet i Åbo har staden infört ett z-parkeringstillstånd för delade bilar. Bildelning främjar hållbar utveckling genom att minska antalet personbilar och därmed trafikutsläpp. Att dela en bil mellan flera användare minskar också kostnaderna för att äga en bil.

 

Z-parkeringstillstånd erbjuder enkelhet och bekvämlighet för kunderna. Bilisterna kan hämta och lämna bilen självständigt, och bilen kan också hyras för kortare perioder.

- Särskilt i centrum ökar delade bilar möjligheterna att sköta ärenden och röra sig hållbart, säger Åbo stads planerare Jasmin Ekström.  Bekväm avlämning och hämtning av bilar är en viktig del av användarvänligheten av bilar i gemensamt bruk, och vi hoppas att parkeringstillstånden kommer att hjälpa stadsborna att hitta operatörernas tjänster, fortsätter hon.

För närvarande har Åbo två bildelningsoperatörer med z-tillstånd, 24Rent och Omago, som tillsammans erbjuder 18 bilar. Z-tillståndet tillåter parkering gratis och utan tidsbegränsningar i bostads- och företagsparkeringstillståndsområden, där parkering markeras med ett trafikmärke.

Dessutom finns det totalt fem gemensamma parkeringsplatser på fyra olika platser i Åbo centrum:

  1. Klädesfabriksgatan 7 / Verkatehtaankatu
  2. Västra Långgatan 26 / Järnvägstorget (2 st)
  3. Slottsgatan 29 / Linnankatu
  4. Joukahainengatan 3 / ICT-city

Parkering med Z-tillstånd baseras på registreringsnumret, så det finns inget behov av att placera parkeringstillståndet i bilfönstret. Parkeringsövervakarna har elektronisk information om tillståndet, som gäller dygnet runt, sju dagar i veckan.