Beyond 2030 Challenge är en tävling som uppmuntrar studerande inom gymnasiet och yrkesutbildning att göra en djupdykning i vetenskapens och teknikens värld. Det ambitiösa målet i tävlingen, som riktas till alla studerande på andra stadiet i sydvästra Finland, är att hitta kreativa lösningar för att rädda planeten och människan. Samtidigt ges unga personer inspiration att hitta de otaliga karriär- och studiemöjligheterna inom teknik och naturvetenskaper, och samarbetet mellan olika aktörer ökar.

Nationellt sett har Åbo stad en mycket betydande roll som ett center för teknik och vetenskap, och denna roll stärks hela tiden. För att bevara denna position behövs experter, nu och i framtiden.  I Åbo och hela sydvästra Finland råder det brist på i synnerhet diplomingenjörer, ingenjörer och andra toppexperter inom teknik och naturvetenskaper. 

När det gäller teknik startar till exempel nya utbildningsprogram inom maskin- och materialteknik vid Åbo universitet i höst. Sammanlagt har 273 nya studerande antagits till teknikutbildningen vid Åbo universitet, och fler studerande antas också till teknikutbildningarna vid Åbo yrkeshögskola. I den gemensamma antagningen i våras hade Åbo yrkeshögskola sammanlagt 930 startplatser inom det tekniska området.

– Ett starkt samarbete med företagen i regionen har varit ett krav för att nå den nationella toppen inom vetenskap och teknik. Samarbete är den grund som vi står på och en förutsättning för framgång nu och i framtiden, säger stadsdirektör Minna Arve.

I dag tillverkas världens största kryssningsfartyg i Åbo, här utvecklas och undersöks livsmedel och här bedrivs läkemedelsutveckling och verksamhet som producerar diagnostiktjänster i världsklass. Under de senaste 35 åren har 21 av de sammanlagt 22 läkemedel som utvecklats i Finland utvecklats i just Åbo.

För att uppmuntra studerande på andra stadiet att söka sig till vetenskaps- och teknikbranscherna arrangerar Åbo stad och Bayer en vetenskapstävling i samarbete med högskolor och företag i regionen. För stadens del svarar STEAM Åbo för att genomföra tävlingen. Tävlingens totalbudget uppgår till 50 000 euro.

– Vetenskapstävlingen är ett fantastiskt uppslag för att utöka samarbetet mellan näringslivet, högskolorna och staden. Jag vill tacka Bayer för ett utmärkt samarbete, och jag tror att samarbetet snabbt kommer att utökas till nya partnerskap. Tävlingen är en fantastisk möjlighet för alla parter – studerande som söker framtida karriärmöjligheter, högskolor som behöver engagerade studerande samt industrin som behöver framtida yrkespersoner inom tekniska branscher, säger stadsdirektör Minna Arve.

I tävlingen kommer studerandena att arbeta med forskningsprojekt som de själva valt för att hitta kreativa lösningar som gör sydvästra Finland och hela världen till en mer hållbar plats att leva på nu och i framtiden. Idéerna kan gälla klimatförändringen, hållbar utveckling, cirkulär ekonomi eller den sociala miljön, eller till exempel välfärdsteknologi eller minskad fattigdom och sjukdomar. Tävlingen når sin kulmen vid slutevenemanget, där de bästa tävlingsbidragen har möjlighet att presentera sitt projekt och vinna fina priser.

– Vi kom med initiativet till en vetenskapstävling eftersom det sammanför två prioriteringar som är särskilt viktiga för oss: vetenskap och hållbar utveckling. Med hjälp av vetenskap och teknik kan vi skapa nya innovationer för en bättre framtid, och experterna spelar en viktig roll i detta. Att trygga yrkeskunnig, högutbildad arbetskraft är en kritisk framgångsfaktor för regionens näringsliv. Därför är det av stor vikt att vetenskapstävlingen inte bara för samman den unga generationens, utan även Åbo stads, högskolornas, läroanstalternas och företagens insatser, säger Miriam Holstein, generaldirektör på Bayer Nordic.

– På grund av den ökade efterfrågan på experter inom det tekniska området har man i Åbo även utökat universitetsutbildningen inom teknik, och i dag är det möjligt att studera teknik vid fyra högskolor i staden: Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, och Yrkeshögskolan Novia. Antalet sökande till högskoleutbildning inom teknik våren 2020 var utmärkt, något som vittnar om den ökande attraktionskraften hos den tekniska utbildningen i Åbo, säger Mika Hannula, direktör för Teknologicampus Åbo och prorektor vid Åbo universitet, som samtidigt fungerar som ordförande för vetenskapstävlingens jury.

Mer information om vetenskapstävlingen finns på www.turku.fi/sv/beyond2030. Ansökningstiden pågår till den 11 september. Bland dem som anmält sig väljs de trettio bästa idéerna ut till projektfasen, som pågår från slutet av september till slutet av november.  De grupper som avancerat till projektfasen sparras av studerande vid högskolorna i Åbo. Juryn väljer ut de tio bästa projekten under december och slutevenemanget anordnas i januari 2021. De tre bästa lagen i tävlingen belönas med fantastiska priser.