Åbo stadsfullmäktige beslöt 30.3.2020, att klientavgiften för småbarnspedagogiken inte uppbärs, ifall barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken och föräldrarna eller andra vårdnadshavare på annat sätt kan ordna vård under den tid som stadsrådets förordning och de temporära begränsningarna som gäller undervisning och utbildning, är i kraft.

Beslutet rör kommunal småbarnspedagogik i daghem och familjedagvården samt morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Inom småbarnspedagogiken uppbärs inte klientavgifter för frånvaro från 18.3 framåt. Ersättningen för småbarnspedagogikens klientavgifter är en dagsspecifik nedsättning, som beräknas från barnets månadsavgift. Frånvaro påverkar klientavgiften för småbarnspedagogiken.

Vårdnadshavare vars barn deltar i småbarnspedagogik i kommunala daghem, ska meddela om barnets frånvaro via systemet Päikky.

I småbarnspedagogik på kommunala daghem tillämpas en s.k. vårdplatsgaranti. Om barnet utan uppehåll frånvarar från småbarnspedagogiken minst 4 månader, garanteras barnet tillgång till samma daghem efter frånvaron.

Vid vårdplatsgaranti säger man upp barnets plats inom småbarnspedagogik och vårdnadshavaren har möjlighet att ansöka om t.ex. hemvårdsstöd för den tidsperiod som frånvaron omfattar. Man kommer överens om vårdplatsgarantin tillsammans med daghemmets föreståndare.

Stadsfullmäktige rekommenderar starkt att även servicesedelproducenter för sin del följer den rekommendation som getts. Rekommendationen gäller privata daghem samt gruppfamiljedaghem.

Arbetarinstitutens kundavgifter

Avgifter för kurser och kursträffar vid Turun suomenkielinen työväenopisto och Åbo svenska arbetarinstitut som under våren 2020 blivit inhiberade, ersätts inte. Som ersättning för kursavgifterna ordnar arbetarinstituten gratis föreläsningar under hösten 2020.