Institutet för hälsa och välfärd har den 15.9.2020 gett anvisningar för besök på sjukhus. Sjukhustjänsternas patienter hör nästan utan undantag till risk-gruppen för coronaviruset. På grund av pandemin rekommenderas att man minskar på besöken till sjuk-husen eller helt undviker att besöka patienter.

Det är viktigt att följa anvisningarna om besök eftersom coronavirusfallen har ökat i Finland den senaste tiden och Åbonejden befinner sig i upptrappningsfasen.

Följande anvisningar gäller för besök vid avdelningarna i Åbo stadssjukhus och Kaskenlinna:

 • Man kommer överens om besöket på förhand i första hand med entrépersonalen och i andra hand med avdelningen.
 • Endast friska personer utan symtom på luftvägsinfektioner får komma på besök.
 • Innan besökaren kommer till patienten får hen anvisningar hur ett tryggt besök går till av sjukhusets entrépersonal, av skötaren vid avdelningens dörr eller från avdelningen per telefon.
 • Besökarna använder skydd inomhus under hela besöket på sjukhuset. Sjukhuset delar huvudsakligen inte ut mun- och nässkydd, men om skydd saknas eller inte är ändamålsenliga ges ansiktsmask.
 • Man förutsätter ändamålsenlig användning av skydden för att få besöka sjukhusen för att patienters och andra personers trygghet ska kunna säkerställas.  
 • Personalen följer med användningen av skydd och handleder vid behov besökaren i handhygien och användningen av skydd samt ser till att andra anvisningar följs.
 • Man kan ta emot högst 1-3 besökare åt gången. Högst 6 besökare får vara i patientrummet samtidigt.
 • Besökaren håller ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter till andra patienter och personalen.
 • Besökaren rör sig inte i onödan i gemensamma utrymmen, utan går direkt till patientrummet.
 • Man håller sig i huvudsak till besökstiderna. Besökstiderna har förkortats och tar nu slut kl. 18.00 på alla avdelningar.
 • Man får använda sjukhusets kantinutrymmen och besök utomhus är möjliga. Man rekommenderar användning av skyddsmask för besökare och patient, i synnerhet om man inte kan hålla säkerhetsavståndet på 1-2 meter.  
 • Man strävar alltid till att ordna besök hos kritiskt sjuka eller patienter i terminalvård.

Så här använder du en ansiktsmask