Omsorgsboende

Omsorgsboende är primärt avsett för äldre personer som inte kan fortsätta bo kvar hemma med stöd av hemtjänster. Vårdpersonalen är närvarande dygnet runt.

I vård av den äldre beaktas särskilt

  • att funktionsförmågan och de sociala nätverken upprätthålls,
  • munhälsan,
  • näringsintaget,
  • en säker läkemedelsbehandling och
  • klientsäkerheten.

Flytta in

Omsorgsboende innebär dygnetruntvård och att flytta in i ett omsorgsboende föregås av en omfattande bedömning av den äldres funktionsförmåga och servicebehov i samarbete med olika yrkesutbildade personer. Bedömningen genomförs i samspel med den äldre och med hänsyn till hans eller hennes egna synpunkter. Även synpunkter hos den äldres anhöriga beaktas.