Organisation

Åbo stads förvaltning består av koncernförvaltningen som leds av stadsdirektören samt fem sektorer. Koncernförvaltningen ansvarar för beredning och genomföring av beslut inom stadsfullmäktige, stadsstyrelsen samt dess olika ansvarsområden.

Under stadsstyrelsen verkar dessutom Regionala räddningsverket i Egentliga Finland, sju servicecentraler samt många bolag.

 

Nyckelord: