Ekonomi- och strategigruppen

Ekonomi- och strategigruppen består av fem interna ansvarsområden: strategi och utveckling, ekonomi och finansiering, strategiskt HR, strategisk upphandling och strategisk lokalstyrning.

Till ekonomi- och strategigruppens uppgifter hör:

  • ledning och utveckling av stadens strategiprocess
  • ledning och utveckling av stadens ekonomiförvaltning och -processer
  • förvaltning av stadens tillgångar och skulder
  • strategisk personalplanering och utveckling av personalförvaltningen
  • främjande och utveckling av personalens kompetens, arbetshälsa och arbetarskydd 
  • ansvar för samarbetsförfarande på stadsnivå
  • strategisk styrning av stadens lokalanvändning
  • strategisk styrning av upphandlingar

Koncernförvaltningens ekonomi- och strategigrupp leds av Valtteri Mikkola.

Strategisk upphandling konkurrensutsätter sådana upphandlingar av varor och tjänster vid Åbo stad som enligt upphandlingslagen ska konkurrensutsättas.