Bildningssektorn

Bildningssektorn ordnar och utvecklar stadens fostrings- och undervisningstjänster. Sektorn ansvarar för finsk- och svenskspråkig småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, läroavtalsutbildning, arbetarinstituten och kvällsgymnasiet. Sektorn leds av Timo Jalonen.  

Nämnden för fostran och undervisning

Inom bildningssektorn verkar nämnden för fostran och undervisning samt dess tre sektioner, finska sektionen för småbarnsfostran och grundläggande utbildning, finska sektionen för gymnasie- och yrkesutbildningen samt svenska sektionen.

Besöksadress: 

Universitetsgatan 27
20100 Åbo

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000
E-post: 
sivistystoimiala@turku.fi

Öppettider

mån - tors 08:15 - 15:15
fre 08:15 - 14:30